Applying Professional Scrum for Software Development Zagreb, Nov 23-25, 2022

APS-SD

Course Overview

Pridružite se autorima hrvatske verzije Vodiča kroz Scrum uživo u Zagrebu!

Applying Professional Scrum for Software Development (APS-SD) je trodnevni intenzivni tečaj na kojem polaznici uče kako isporučivati kvalitetan softver korištenjem Scruma u sinergiji s agilnim i DevOps praksama. Izvodi se kao kombinacija teorije i praktičnih vježbi u timskom okruženju i namijenjen je razvojnim timovima s osnovnim znanjem Scruma, uključujući njihove Scrum Mastere i Product Ownere.

Polaznici tečaja na interaktivan način uče o elementima, vrijednostima i principima Scruma, istovremeno usvajajući primjenu modernih DevOps tehničkih i inženjerskih praksi. Praktično radeći u Scrum timovima na studiji razvoja realističnog softverskog proizvoda, oni uviđaju kako DevOps prakse prirodno nadopunjuju Scrum i osiguravaju kontinuiranu isporuku gotovih inkrementa proizvoda. Tečaj stavlja naglasak na prevladavanje uobičajenih izazova prilikom rješavanja složenih problema, suradnju unutar i preko granica Scrum tima, samoorganizaciju i kontinuirano poboljšavanje tima kao bitne elemente u savladavanju Scruma.

Tečaj uključuje vaučer za polaganje ispita za stjecanje globalno priznatog Scrum.org certifikata Professional Scrum Developer certification exam (PSD) i popust za polaganje ispita za stjecanje certifikata Professional Scrum Master I (PSM I)

Napomena: Ovaj tečaj se prije zvao Professional Scrum Developer (PSD).

Napomena: Iskazana cijena ne uključuje PDV (25%).

Price: HRK 7480

Early Bird Price: HRK 6690 until Oct 21, 2022

Course Details

More Information

Language: Croatian

Opis tečaja

Applying Professional Scrum for Software Development (APS-SD) je trodnevni intenzivni tečaj za softverske razvojne timove na kojem polaznici uče zašto i kako treba koristiti Scrum u sinergiji s modernim agilnim i DevOps praksama i na koji način im to može pomoći u postizanju i održavanju kontinuiteta isporuka kvalitetnog softvera. Izvodi se kao kombinacija teorije i praktičnih vježbi u timskom okruženju.

Polaznici se na početku tečaja samoorganiziraju u Scrum timove i kroz niz sprintova surađuju na razvoju realističnog softverskog proizvoda. Osim što interaktivno uče o komponentama, vrijednostima i principima Scruma, susreću se sa stvarnim izazovima organizacije i rada na projektu. Ovakav praktičan pristup čini jasnima uloge i odgovornosti unutar i preko granica Scrum tima te pomaže u otklanjanju standardnih nesporazuma.

Polaznici također uviđaju kako se sposobnost Scrum tima da redovito isporučuje kvalitetan softver može značajno unaprijediti korištenjem modernih DevOps praksi i pametnih integriranih alata. Tečaj razrađuje niz odabranih inženjerskih i tehničkih praksi poput revizija kôda, kontinuirane izgradnje i isporuke i automatiziranog testiranja, te objašnjava zašto i kako one prirodno nadopunjuju Scrum. Polaznici stječu i praktično iskustvo rada s integriranim skupom DevOps alata koji podržava sve role i aktivnosti u razvojnom procesu.

Ovakav kombinirani pristup čini ovaj tečaj idealnim izborom za cijeli razvojni tim koji se susreće s izazovima rada po Scrumu, a istovremeno ima problema s odabirom i korištenjem odgovarajućih tehničkih praksi i alata. Članovi tima će za vrijeme tečaja usuglasiti svoje poglede na primjenu okvira za Scrum što će im pomoći unaprijediti njihov način rada. Dodatno će osvijestiti potrebu za usvajanjem DevOps praksi i alata koji im pouzdano mogu pomoći skratiti cikluse i povećati pouzdanost isporuka kvalitetnog softvera.

Svrha tečaja

 • Usvojiti temeljne elemente, principe i vrijednosti Scruma i razumjeti njihovu međusobnu povezanost
 • Naučiti primijeniti okvir za Scrum na razvoj i isporuku realističnog proizvoda i ostvariti prednosti agilnog načina rada
 • Uvidjeti kako se sposobnost Scrum tima da redovito isporučuje kvalitetan softver može poboljšati korištenjem modernih agilnih i DevOps inženjerskih prakse i alata u sinergiji sa Scrumom
 • Osvijestiti i naučiti se suočavati s uobičajenim pogreškama i nesporazumima vezanim za rad prema Scrum pravilima

Teme tečaja

 • Razumijevanje i primjena Scrum okvira (eng. Scrum Framework): teorija empirizma, Scrum uloge, događaji i artefakti, vrijednosti Scruma;
 • Razvoj ljudi i timova: Scrum uloge i odgovornosti, samoorganizirajući timovi, timska suradnja;
 • Agilni razvoj proizvoda: maksimiziranje isporučene vrijednosti proizvoda, upravljanje listom stavki za proizvod (eng. Product Backlog), predviđanje i planiranje isporuka, odnos s dionicima i krajnjim korisnicima;
 • Profesionalni razvoj i isporuka proizvoda: Agilni pristup oblikovanju softverske arhitekture (eng. Emergent software development), upravljanje tehničkim rizicima, kontinuirana integracija (eng. Continuous Integration CI), kontinuirana isporuka (eng. Continuous Delivery CD), optimizacija toka posla i otklanjanje nepotrebnih aktivnosti;
 • Kontinuirana briga o poboljšanju kvalitete proizvoda: definicija gotovog; (eng. Definition of Done), tehnike procjenjivanja, upravljanje tehničkim dugom, automatizirano testiranje, Test driven developmentTest shift left, recenzija kôda (eng. Code Review);
 • Upotreba integriranih DevOps alata: liste stavaka (eng. Backlogs), ploča sa stavkama (eng. Board), sustav za verzioniranje (eng. Version control), upravljanje izgradnjom i isporukom (eng. Build and Release management).
 • Scrum u praksi: uvođenje i održavanje Scruma u timovima i organizaciji, prepoznavanje i otklanjanje uobičajenih pogrešaka i nesporazuma unutar i izvan Scrum tima;

Informirajte se i o kompetencijama iz područja profesionalnog Scruma i različitim područjima koja su pokrivena ovim i drugim Scrum.org tečajevima.

Što ćete naučiti

Polaznici se na početku samoorganiziraju u Scrum timove i trener im predstavlja studiju slučaja razvoja softverskog proizvoda, u kojoj on igra ulogu dionika i definira zahtjeve. Timovi kroz niz praktičnih Sprintova primjenjuju Scrum postupno savladavajući:

 • Implementaciju uloga (Product Owner, Scrum Master, Development Team), rad s artefaktima (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) i upravljanje događajima (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective);
 • Tehnike procjenjivanja, timsku definiciju gotovog; (Definition of Done), razjašnjavanje korisničkih zahtjeva;
 • Odabrane DevOps tehničke i inženjerske prakse koje nadopunjuju Scrum: recenzija kôda (Code Review), automatizirano testiranje i isporuka, upravljanje greškama i tehničkim dugom;
 • Samoorganizaciju, izazove rada u timu, procjenjivanje i podjelu posla;
 • Primjenu Scrum vrijednosti i teorije empirizma;

Kontinuirano se radi osvrt na praktičnu primjenu Scruma i DevOps praksi od strane timova i preporuke za poboljšanja, kao i aktivna rasprava o konkretnim svakodnevnom problemima polaznika.

Recenzije

Pogledajte što o tečaju kažu naši dosadašnji polaznici. Scrum.org nudi i uvid u recenzije svih polaznika ovog tečaja.

Ciljana publika

Ovaj tečaj je namijenjen svim članovima Scrum razvojnog tima: arhitektima, analitičarima, razvojnim inženjerima, razvojnim inženjerima za baze podataka, testerima, inženjerima u odjelu operacija i drugima, uključujući Scrum Mastere i Product Ownere. Fokus je na timu kao cjelini i njegovoj sposobnosti korištenja tehnologije za isporuku inkrementa gotovog; proizvoda u svakom sprintu. Izvrstan je izbor za cijele razvojne timove koji se susreću s izazovima rada po Scrumu, a istovremeno imaju problema s odabirom i korištenjem odgovarajućih tehničkih praksi i alata.

Javni i privatni tečajevi

Javni tečajevi su otvoreni za sve zainteresirane i održavaju se kada se prijavi minimalni broj polaznika. Polaznici dolaze iz različitih organizacija i s različitim iskustvom iz prakse što utječe na širinu i teme diskusije tijekom tečaja. Stoga je jedna od prednosti ovakve edukacije i dobivanje šire slike o tome kako procesi funkcioniraju u različitim okruženjima.

Privatni tečajevi se održavaju za polaznike iz iste tvrtke (i najčešće u prostorima tvrtke). Preporučeni su u slučaju kada tvrtka želi odjednom podučiti veći broj zaposlenika koji na redovnoj bazi zajedno rade. Prednosti ovakvog pristupa se očituju u tome što svi polaznici istovremeno prolaze kroz isto praktično iskustvo usvajanja osnova i terminologije Scruma, čime se otklanja većina uobičajenih nesporazuma kod njegove inicijalne implementacije. Osim toga, na tečaju se je kroz diskusiju i razradu pojedine cjeline moguće koncentrirati na konkretne probleme koje muče upravo njihove timove. Privatni tečajevi se dogovaraju i usklađuju s potrebama organizacije. Kontaktirajte nas direktno i zatražite ponudu.

Preduvjeti

Potrebno je poznavati osnove Scruma. Preporučujemo polaznicima da prouče Vodič za Scrum (posljednja verzija je objavljena u studenom 2020.)

Cilj tečaja je naučiti polaznike sinergiji Scrum i DevOps principa i praksi uz njihovu praktičnu primjenu na studija slučaja koja je dostupna u više različitih tehnologija .Net, .Net Core, Java, Python, PHP, NodeJS i C++). Polaznici bez ili s drugačijim tehničkim predznanjem će moći biti punopravni članovi svojih Scrum timova jer će se baviti drugim aktivnostima poput preuzimanja uloge Scrum Mastera, analize zahtjeva, procjenjivanja, testiranja, pripreme osvrta sprinta, oblikovanja kanala za izgradnju i isporuku, itd.

U slučaju da polaznici nisu upoznati sa Scrumom, preporučuje se da prvo prisustvuju tečaju o osnovama profesionalnog Scruma – Applying Professional Scrum (APS).

Radi se o interaktivnom tečaju s praktičnim vježbama za računalom, tako da je potrebno imati vlastito računalo na raspolaganju.

Priprema za tečaj

Certifikati

 • Tečaj uključuje jedan vaučer za polaganje ispita za stjecanje globalno priznatog Scrum.org certifikata Professional Scrum Developer (PSD) bez roka trajanja. U slučaju da polaznik izađe na ispit unutar 14 dana od završetka tečaja i ne ostvari prolazni rezultat od 85%, dobit će pravo na drugi besplatni pokušaj polaganja ispita bez roka trajanja.
 • Dodatno, polaznici imaju pravo na 40% popusta za stjecanje certifikata Professional Scrum Master I (PSM I).

PMI PDU bodovi

Polaznici Scrum.org tečajeva mogu dobiti Project Management Institute (PMI) PDU bodove pri čemu nije potrebno steći certifikat koji odgovara pojedinom tečaju. Za ovaj tečaj je moguće zatražiti 21 PDU bodova. Više informacija možete naći na https://ccrs.pmi.org pod PMI kategorijom "Education courses provided by other third-party providers”.

Što je uključeno

 • Nastavni materijal u digitalnom obliku
 • Materijali s tečaja u digitalnom obliku i preporučeni materijali za učenje
 • Lozinka za jedan besplatni pokušaj izlaska na ispit za stjecanje certifikata Professional Scrum Developer (PSD) bez roka trajanja. U slučaju da polaznik izađe na ispit unutar 14 dana od završetka tečaja i ne ostvari prolazni rezultat od 85%, dobit će pravo na drugi besplatni pokušaj polaganja ispita bez roka trajanja.
 • Pravo na 40% popusta za stjecanje naprednog certifikata Professional Scrum Master I (PSM I).

Dodatni popusti

Nudimo sljedeće mogućnosti za popuste:

 

Opisi tečajeva za preuzimanje

Daljnje opise tečajeva u PDF formatu možete pronaći na sljedećim linkovima:

Venue

Ako epidemiološka situacija bude povoljna, tečaj ćemo održati uživo u odgovarajućem prostoru u Zagrebu uz poštivanje svih aktualnih epidemioloških mjera. U slučaju nemogućnosti održavanje tečaja uživo, tečaj će se održati online u istom terminu

Professional Training Network Provider

Agilist IT Ltd

Registration