Professional Agile Leadership - Essentials Warszawa, Mar 20-21, 2018

PAL-E

Course Overview

O szkoleniu

Professional Agile LeadershipTM (PAL) Essentials jest dwudniowym warsztatem opartym na potrzebach Twojej organizacji. Zapewnia on solidną podstawę na jakiej opiera się przewodzenie w obliczu zmiany zwinnej.

Liderzy i kierownicy są krytycznie niezbędni dla zapewnienia sukcesu swojej organizacji, jednak ta rola wraz ze zmianą zwinną ulega transformacji. Podczas ćwiczeń, wykładów i zadań zespołowych uczestnicy będą mogli przekonać się na czym polega wspieranie zwinnych organizacji aby uzyskać lepsze rezultaty, oraz w jaki sposób kierować zmianą zachowań, kultury i jakości aby zmiana była trwała.

Stworzenie organizacji zwinnej wymaga zarówno wyższego zarządu, kierowników średniego szczebla jak i liderów pracujących przy zespołach. Same zespoły mogą przeprowadzić zmianę swojego sposobu pracy, jednak potrzebują kierunku, mierników i zarządzania na wyższych szczeblach, które musi dostarczyć im organizacja. Zmiany w kierunku zwinności są szerokie i wymagają wsparcia ze wszystkich poziomów organizacyjnych pracujących nad wspólnym celem.

Czego się nauczysz?
Aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie trzeba zostać organizacją zwinną, wykorzystującą okazje nadarzające się na rynku i wśród klientów. Ten warsztat wyposaży liderów i kierowników aby mogli skuteczniej pomagać swoim organizacjom. Na szkoleniu:

–    Zrozumiesz czym jest zwinność I czemu organizacje jej potrzebują aby rozwijać się w zmiennych warunkach biznesowych

–   Poznasz  narzędzia do zidentyfikowania potencjalnych szans i oddziaływań zwinności z perspektywy wartości biznesowej

–    Zobaczysz jak zwinność pomaga przy identyfikowaniu przyczyn niepewności biznesowej, porażek projektów i niezadowolonych klientów.

–    Porównanasz praktyk zwinnych z innymi praktykami i dyskusja jak zwinność wspiera kulturę innowacyjności i zwiększa zyski.

–    Zrozumiesz jak pomóc się tworzyć zespołom zwinnym używając empirycznego podejścia do dostarczania produktów.

–    Zrozumiesz z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły zwinne i jak wspierać je w usuwaniu przeszkód.

Cele warsztatu:
–    Wypracowanie wspólnego języka

–    Zrozumienie kluczowych problemów w produktach IT i oprogramowaniu

–    Profesjonalne wprowadzenie w techniki zwinne

–    Zrozumienie roli jaką ma zarząd w zmianie zwinnej

Tematy warsztatu:
–    Teoria i zasady

–    Ulepszanie dostarczania wartości

–    „Co” – czyli wartość

–    „Kto” – czyli kultura

–    „Jak” – czyli profesjonalizm

–    Skalowanie

Dla kogo jest to szkolenie?

Zarząd, menedżerowie oraz ci w rolach liderskich odpowiedzialni za zmianę zwinną i wprowadzanie zwinnego podejścia i technik w organizacji IT.

Po zakończeniu warsztatu kadra zarządzająca, która w nim uczestniczyła będzie rozumiała jak bycie zwinnym dodaje wartości biznesowi oraz dlaczego zrozumienie liderów, wsparcie i inwestycja w zwinne praktyki jest niezbędne dla uzwinnienia całej organizacji. Liderzy będą przygotowani do wsparcia powstawania i rozwoju zespołów dzięki prowadzeniu i wspieraniu ich w usuwaniu przeszkód, które leżą poza zakresem kompetencji tychże zespołów. Szkolenie to, przeprowadzone na miejscu dla danej organizacji pozwoli jej liderom zrozumieć wagę ich roli przy zmianach w kierunku zwinności.

Price: PLN 3800

Course Details

Location

Warszawa, Poland

Date

Mar 20, 2018
Mar 21, 2018

More Information

Language: Polish

Venue

Golden Floor Chłodna Tower

Chłodna 51

00-001 Warszawa

Professional Training Network Provider

Brass Willow

Registration

Registration for this class has closed