Professional Scrum Developer Belgrade, Jun 10-12, 2020

PSD

Course Overview

Converted to Virtual

Professional Scrum Developer (PSD) je trodnevni intenzivni tečaj na kojem polaznici uče kako isporučivati kvalitetan softver korištenjem Scruma u sinergiji s agilnim i DevOps praksama. Izvodi se kao kombinacija teorije i praktičnih vježbi u timskom okruženju i namijenjen je razvojnim timovima s osnovnim znanjem Scruma, uključujući njihove Scrum Mastere i Product Ownere.

Polaznici tečaja na interaktivan način uče o komponentama, vrijednostima i principima Scruma, istovremeno usvajajući primjenu modernih DevOps tehničkih i inženjerskih praksi. Praktično radeći u Scrum timovima na studiji razvoja realističnog softverskog proizvoda, oni uviđaju kako DevOps prakse prirodno nadopunjuju Scrum i osiguravaju kontinuiranu isporuku gotovih inkrementa proizvoda. Tečaj stavlja naglasak na prevladavanje uobičajenih izazova prilikom rješavanja složenih problema, suradnju unutar i preko granica Scrum tima, samoorganizaciju i kontinuirano poboljšavanje tima kao bitne elemente u savladavanju Scruma.

Tečaj uključuje vaučer za polaganje ispita za stjecanje globalno priznatog Scrum.org certifikata Professional Scrum Developer (PSD).

Zbog online prirode tečaja, a u dogovoru s polaznicima, moguće je da se tečaj proširi na više od 3 uzastopna dana, po nekoliko sati dnevno.

Napomena:

Ovaj tečaj se može kombinirati s tečajem Professional Scrum Foundations (PSF) koji se odvija online u tjednu od 8.06.2020. (moguće je ostvariti popust za pohađanje oba tečaja).

PDV nije uključen u cijenu. Za tvrtke se primjenjuje prijenos porezne obaveze.

Price: EUR 950

Early Bird Price: EUR 850 until Jun 3, 2020

Course Details

More Information

Language: Bosnian, Serbian, Croatian

Opis tečaja

Professional Scrum Developer (PSD) je trodnevni intenzivni tečaj za softverske razvojne timove na kojem polaznici uče zašto i kako treba koristiti Scrum u sinergiji s modernim agilnim i DevOps praksama i na koji način im to može pomoći u postizanju i održavanju kontinuiteta isporuka kvalitetnog softvera. Izvodi se kao kombinacija teorije i praktičnih vježbi u timskom okruženju.

Polaznici se na početku tečaja samoorganiziraju u Scrum timove i kroz niz sprinteva surađuju na razvoju realističnog softverskog proizvoda. Osim što interaktivno uče o komponentama, vrijednostima i principima Scruma, susreću se sa stvarnim izazovima organizacije i rada na projektu. Ovakav praktičan pristup čini jasnima uloge i odgovornosti unutar i preko granica Scrum tima te pomaže u otklanjanju standardnih nesporazuma.

Polaznici također uviđaju kako se sposobnost Scrum tima da redovito isporučuje kvalitetan softver može značajno unaprijediti korištenjem modernih DevOps praksi i pametnih integriranih alata. Tečaj razrađuje niz odabranih inženjerskih i tehničkih praksi poput revizija kôda, kontinuirane izgradnje i isporuke i  automatiziranog testiranja, te objašnjava zašto i kako one prirodno nadopunjuju Scrum. Polaznici stječu i praktično iskustvo rada s integriranim skupom DevOps alata koji podržava sve role i aktivnosti u razvojnom procesu.

Ovakav kombinirani pristup čini ovaj tečaj idealnim izborom za cijeli razvojni tim koji se susreće s izazovima rada po Scrumu, a istovremeno ima problema s odabirom i korištenjem odgovarajućih tehničkih praksi i alata. Članovi tima će za vrijeme tečaja usuglasiti svoje poglede na primjenu okvira za Scrum što će im pomoći unaprijediti njihov način rada. Dodatno će osvijestiti potrebu za usvajanjem DevOps praksi i alata koji im pouzdano mogu pomoći skratiti cikluse i povećati pouzdanost isporuka kvalitetnog softvera.

Svrha tečaja

 • Usvojiti temeljne komponente, principe i vrijednosti Scruma i razumjeti njihovu međusobnu povezanost
 • Naučiti primijeniti okvir za Scrum na razvoj realističnog proizvoda i ostvariti prednosti agilnog načina rada
 • Uvidjeti kako se sposobnost Scrum tima da redovito isporučuje kvalitetan softver može poboljšati korištenjem modernih agilnih i DevOps inženjerskih prakse i alata u sinergiji sa Scrumom
 • Osvijestiti i naučiti se suočavati s uobičajenim pogreškama i nesporazumima vezanim za rad prema Scrum pravilima

Teme tečaja

 • Razumijevanje i primjena Scrum okvira (eng. Scrum Framework): teorija empiricizma, Scrum uloge, događaji i artefakti, vrijednosti Scruma;
 • Razvoj ljudi i timova: Scrum uloge i odgovornosti, samoorganizirajući timovi, timska suradnja;
 • Agilni razvoj proizvoda: maksimiziranje isporučene vrijednosti proizvoda, upravljanje listom stavki za proizvod (eng. Product Backlog), predviđanje i planiranje isporuka, odnos s dionicima i krajnjim korisnicima;
 • Profesionalni razvoj i isporuka proizvoda: Agilni pristup oblikovanju softverske arhitekture (eng. Emergent software development), upravljanje tehničkim rizicima, kontinuirana integracija (eng. Continuous Integration - CI), kontinuirana isporuka (eng. Continuous Delivery - CD), optimizacija toka posla i otklanjanje nepotrebnih aktivnosti;
 • Kontinuirana briga o poboljšanju kvalitete proizvoda: definicija "Gotovosti" (eng. Definition of Done), tehnike procjenjivanja, upravljanje tehničkim dugom, automatizirano testiranje, Test driven development, Test shift left, recenzija kôda (eng. Code Review);
 • Scrum u praksi: uvođenje i održavanje Scruma u timovima i organizaciji, prepoznavanje i otklanjanje uobičajenih pogrešaka i nesporazuma unutar i izvan Scrum tima;
 • Upotreba integriranih DevOps alata: liste stavaka (eng. Backlogs), ploča sa stavkama (eng. Board), sustav za verzioniranje (eng. Version control), upravljanje izgradnjom i isporukom (eng. Build and Release management).

Informirajte se i o kompetencijama iz područja profesionalnog Scruma i različitim područjima koja su pokrivena ovim i drugim Scrum.org tečajevima.

Što ćete naučiti

Polaznici se na početku samoorganiziraju u Scrum timove i trener im predstavlja studiju slučaja razvoja softverskog proizvoda, u kojoj on igra ulogu dionika i definira zahtjeve. Timovi kroz niz praktičnih Sprintova primjenjuju Scrum postupno savladavajući: 

 • Implementaciju uloga (Product Owner, Scrum Master, Development Team), rad s artefaktima (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) i upravljanje događajima (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective);
 • Tehnike procjenjivanja, timsku definiciju "Gotovosti" (Definition of Done), razjašnjavanje korisničkih zahtjeva;
 • Odabrane DevOps tehničke i inženjerske prakse koje nadopunjuju Scrum: recenzija kôda (Code Review), automatizirano testiranje i isporuka, upravljanje greškama i tehničkim dugom;
 • Samoorganizaciju, izazove rada u timu, procjenjivanje i podjelu posla;
 • Primjenu Scrum vrijednosti i teorije empirizma;

Kontinuirano se radi osvrt na praktičnu primjenu Scruma i DevOps praksi od strane timova i preporuke za poboljšanja, kao i aktivna rasprava o konkretnim svakodnevnom problemima polaznika.

Ciljana publika

Professional Scrum Developer (PSD) tečaj je namijenjen svim članovima Scrum razvojnog tima: arhitektima, analitičarima, razvojnim inženjerima, razvojnim inženjerima za baze podataka, testerima, inženjerima u odjelu operacija i drugima, uključujući Scrum Mastere i Product Ownere. Fokus je na timu kao cjelini i njegovoj sposobnosti korištenja tehnologije za isporuku inkrementa “gotovog” proizvoda u svakom sprintu. Izvrstan je izbor za cijele razvojne timove koji se susreću s izazovima rada po Scrumu, a istovremeno imaju problema s odabirom i korištenjem odgovarajućih tehničkih praksi i alata.

Preduvjeti

Potrebno je poznavati osnove Scruma. Preporučujemo polaznicima da prouče Vodič za Scrum (ENG|HR) čak i ako već rade u Scrum timu, podrobnije se upoznaju s temama tečaja i polože Scrum Open i Scrum Developer Open besplatne online ispite.

Cilj tečaja je naučiti polaznike sinergiji Scrum i DevOps principa i praksi uz njihovu praktičnu primjenu na studija slučaja koja je dostupna u 4 različite tehnologije (.Net, .Net Core, Java, Python). Organizatori će se pobrinuti da u grupi ima dovoljno polaznika sa znanjem programiranja kako bi bilo moguće raditi na studiji slučaja. Polaznici bez ili s drugačijim tehničkim predznanjem će zbog toga moći biti punopravni članovi timova jer će se baviti drugim aktivnostima poput igranja uloge Scrum Mastera, analize zahtjeva, procjenjivanja, testiranja, pripreme osvrta sprinta, oblikovanja kanala za izgradnju i isporuku, itd.

U slučaju da polaznici nisu upoznati sa Scrumom, preporučuje se da prvo prisustvuju tečaju o osnovama profesionalnog Scruma – Professional Scrum Foundations (PSF).

Radi se o interaktivnom tečaju s praktičnim vježbama za računalom, tako da je potrebno ponijeti vlastito računalo.

Certifikati

Professional Scrum Developer (PSD) certifikat

Tečaj uključuje jedan vaučer za polaganje ispita za stjecanje globalno priznatog Scrum.org certifikata Professional Scrum Developer (PSD). U slučaju da polaznik izađe na ispit unutar 14 dana od završetka tečaja i ne ostvari prolazni rezultat od 85%, dobit će pravo na drugi besplatni pokušaj polaganja ispita.

PMI PDU Krediti

Polaznici Scrum.org tečajeva mogu dobiti Project Management Institute (PMI) PDU kredite čemu nije potrebno steći certifikat. Za PSF tečaj možete zatražiti 21 PDU kredita. Više informacija možete naći na https://ccrs.pmi.org pod PMI kategorijom "Education courses provided by other third-party providers”.

Opis tečaja u PDF formatu (na engleskom):

Na sljedećim linkovima možete pronaći dodatne detalje o treningu:

Što je uključeno

 • Nastavni materijal

Venue

Online

Registration