Professional Scrum Master Poznań, Sep 22-23, 2018

PSM

Course Overview

WPROWADZENIE

Szkolenie Professional Scrum Master (PSM) jest dwudniowym nowoczesnym szkoleniem służącym zwiększeniu efektywności Scrum Masterów oraz innych osób odpowiedzialnych za poprawne stosowanie lub wdrożenie Scruma w organizacji oraz przysługujących się efektywności i wydajności zespołów tworzących oprogramowanie.

Szkolenie obejmuje zasady oraz teorie procesów empirycznych, które są podstawą Scruma. W oparciu o głębokie zrozumienie fundamentów teoretycznych Scruma, omawiane i dyskutowane są reguły oraz role w Scrumie, a szczególna uwaga poświęcona jest roli Scrum Mastera.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zaawansowanymi narzędziami i technikami myślowymi pomagającymi w przywództwie służebnym (servant-leadership) oraz przeprowadzaniu zmian behawioralnych pracy z ludźmi i zespołami, coachingiem i facylitacją, a także ze skalowaniem Scruma.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Teoria i zasady Scruma
 • Framework Scrum: role, reguły i artefakty
 • Definition of Done
 • Tworzenie oprogramowania (prowadzenie projektu) wg Scrum
 • Praca z ludźmi i zespołami
 • Coaching i facylitacja
 • Rola Scrum Mastera

Price: PLN 3400

Course Details

Location

Poznań, Poland

Date

Sep 22, 2018
Sep 23, 2018

More Information

Language: Polish

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Głównymi adresatami szkolenia są osoby odpowiedzialne za wprowadzenie lub poprawne stosowanie Scruma w organizacji, czyli przede wszystkim Scrum Masterzy, menedżerowie, Agile Coach'owie oraz członkowie zespołu Scrumowego.

Szkolenie to może jednak być interesujące dla każdej osoby, która ma styczność z tworzeniem oprogramowania przy wykorzystaniu Scruma. Dzięki temu szkoleniu jego uczestnicy poszerzą i pogłębią swoją wiedzę i zrozumienie Scruma. Szkolenie to nie jest odpowiednie dla osób, dla których byłoby ono pierwszym kontaktem ze Scrumem.

CELE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia są prowokowani do myślenia w kategoriach Scruma i zasad Scruma, by uzyskać lepsze zrozumienie jakie działania powinni podjąć, gdy powrócą do swoich miejsc pracy. Po ukończeniu szkolenia:

 • uczestnik będzie rozumiał mechanizmy Scrum oraz ich związek z empirycznymi podstawami Scruma,
 • uczestnik będzie potrafił pełnić rolę Scrum Mastera dla zespołów scrumowych, jak i dla interesariuszy, opierając się na swoim dogłębnym zrozumieniu servant-leadership,
 • uczestnik będzie potrafił wprowadzić Scrum do firmy lub poprawić jego efektywność w firmach, gdzie Scrum już funkcjonuje.

WYMAGANIA PRZEDSZKOLENIOWE

Aby maksymalnie skorzystać na udziale w szkoleniu, uczestnicy powinni wcześniej:

 • zapoznać się z treścią Scrum Guide (obowiązkowo),
 • podjąć próbę przejścia sprawdzianu Scrum Open assesment i zakończyć ją z sukcesem,
 • posiadać dobre zrozumienie Scruma, uzyskane dzięki doświadczeniu w pracy w zespole
 • mieć doświadczenie przy tworzeniu lub usprawnieniu oprogramowania przy wykorzystaniu Scruma,
 • przeczytać przynajmniej jedną książkę o Scrumie autorstwa Kena Schwabera lub "Scrum – A Pocket Guide" autorstwa Gunthera Verheyena.

SPRAWDZIAN I CERTYFIKAT

Uczestnicy w cenie szkolenia otrzymują możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu PSM I, a także zniżkę w wysokości 40% na PSM II. Podejście do egzaminu (egzaminów) jest nieobowiązkowe i odbywa się w czasie dogodnym dla uczestnika.

Uwaga! Jeśli uczestnik przystąpi do egzaminu w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie uzyska wymaganych 85% punktów, Scrum.org prześle kolejny kupon na drugie darmowe podejście.

 

DOFINANSOWANIE 80% DO SZKOLENIA

UWAGA! Udział w szkoleniu może być dofinansowany nawet do 80% jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą lub jesteś zatrudniony/a w mikro, małej albo średniej firmie. Więcej szczegółów na stronie naszego partnera H-consulting: Szkolenie PSM oraz na stronie Bazy Usług Rozwojowych

Venue

Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań, woj. wielkopolskie 

Registration

Registration for this class has closed