Skip to main content

Due to the Russian invasion of Ukraine, we have paused all purchases and training in and from Russia.

Professional Scrum Product Owner - Advanced

Live Virtual Class, April 19-21, 2023

Class Overview

Panel informacyjny

Online PSPO-A to znane certyfikowane szkolenie Professional Scrum Product Owner Advanced realizowane w formie interaktywnego warsztatu za pośrednictwem Internetu.

Wykorzystując nasze doświadczenie w pracy i szkoleniu zdalnym przekazujemy ten sam zakres wiedzy i narzędzi co w szkoleniu stacjonarnym, ale w sposób maksymalnie wykorzystujący unikalne możliwości i przewagi środowiska wirtualnego.

Jako uczestnik tego szkolenia:

 • zapoznasz się szczegółowo z teorią Scrum i Agile dzięki dokładnemu wykładowi online, utrwalisz wiedzę dzięki testowi sprawdzającemu,
 • uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania i pogłębisz wiedzę podczas sesji LVC na żywo z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia (używamy najlepszej na rynku platformy Zoom),
 • wspólnie z innymi uczestnikami przeprowadzisz ćwiczenia korzystając z narzędzi współpracy online takich jak wirtualne tabliceczat i komunikacja głosowa w grupie, w ten sposób nie tylko poznasz narzędzia przydatne Product Ownerowi ale także nauczysz się jak wykorzystywać je w środowisku online,
 • dzięki podziałowi szkolenia na 4 dni (około 5h obciążenia każdego dnia) unikniesz przeciążenia i niewygody siedzenia cały dzień w słuchawkach przed ekranem, zachowasz świeży umysł i energię co pozwoli ci lepiej skorzystać z zajęć.

Szkolenie składa się z modułów (sesji Live Virtual Classes, LVC) – interaktywnych zajęć prowadzonych przez trenera PST, które zawierają również ćwiczenia realizowane przez uczestników w zespołach. Pracując w grupach uczestnicy ćwiczą pracę w rozproszonych – zdalnych – zespołach, jednocześnie ucząc się zwinnego zarządzania produktem z pomocą Scrum.

Moduły wykładowe dotyczące Scrum i Agile realizowane są poprzez e-learning, do którego dostęp uzyskujesz natychmiast po zakupie udziału w szkoleniu. Dzięki czemu każdy uczestnik może we własnym tempie zapoznać się z teorią przed udziałem w zajęciach interaktywnych. Pozwala to na zbudowanie lepszych podstaw teoretycznych niż w przypadku wielu szkoleń stacjonarnych.

Zajęcia LVC obejmujące przede wszystkim ćwiczenia i pytania uczestników są rozłożone na przestrzeni trzech dni, w blokach rozdzielonych przerwami. Taka długość sesji umożliwia utrzymanie skupienia, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę większą intensywność zajęć online w porównaniu do zajęć stacjonarnych. Jest to zgodne z zaleceniami wiodących ekspertów od szkoleń online, które potwierdza również nasze doświadczenie.

Dzięki takiemu układowi szkolenie Online Professional Scrum Product Owner umożliwia to nie tylko udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu, ale przede wszystkim pozwala zapoznać się ze sposobem pracy i narzędziami wykorzystywanymi przez rozproszone zespoły scrumowe.

Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia uczestnicy zachowują dostęp do wszystkich wykładów i materiałów. Obejmuje to także unikalny dla danej grupy dokument zawierający m.in. zapis ćwiczeń oraz komentarze trenera. Pozwala to na powtórzenie materiału w dowolnej chwili, co pozwala lepiej zastosować go w praktyce jak również lepiej zdać egzamin certyfikacyjny.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ PSPO-A OD PSPO?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner (PSPO) skupia się w dużym stopniu na Scrumie jako takim – przedstawiana jest cała metoda z naciskiem na rolę Product Ownera – oraz podstawowych aspektach pracy PO, takich jak tworzenie wizji, korzystanie z user stories do tworzenia backlogu produktu i planowanie wydań. Jego celem jest umożliwienie osobom mającym niewielkie doświadczenie w pracy ze Scrum podjęcie roli Product Ownera.

W szkoleniu Professional Scrum Product Owner – Advanced (PSPO-A) nie mówimy już o Scrumie, jest ono w całości skupione na roli Product Ownera. Przez całe szkolenie uczestnicy pracują z realistycznym studium przypadku, dzięki któremu poznają omawiane narzędzia i praktyki poprzez stosowanie ich na rzeczywistych przykładach. Szkolenie skierowane jest do osób już posiadających dobrą znajomość Scruma, jego celem jest poszerzenie możliwości Product Ownerów, a przez to zwiększenie ich skuteczności.

Szkolenie PSPO-A

Szkolenie Professional Product Owner Advanced dostarcza wiedzy i narzędzi poprzez przećwiczenie z uczestnikami różnych perspektyw i postaw Product Ownera. Te postawy to:

 • Przedstawiciel Klienta – skupienie na zrozumieniu potrzeb i problemów klienta, potencjalnych możliwości wynikających z ich zaspokajania,
 • Wizjoner – komunikowanie wizji produktu, jego potencjalnych możliwości i funkcji w sposób który buduje wspólne zrozumienie,
 • Eksperymentator – tworzenie innowacji, budowanie i sprawdzanie hipotez produktowych, sprawdzanie potencjalnych źródeł wartości by czynić innowacyjnie rozwijać produkt,
 • Influencer – komunikacja z interesariuszami, klientami i Zespołem Scrum i wpływanie na nich tak, by działali ku wspólnemu celowi,
 • Współpracownik – poszukiwanie i pozyskiwanie pomysłów, komentarzy i ocen od innych,
 • Decydent – podejmowanie klarownych decyzji skupionych na uzyskaniu maksymalnych możliwych rezultatów.

Uczestnicy pracują ze studium przypadku, poznając następujące praktyki i narzędzia:

 • Product walls
 • Personas & Persona Canvas
 • B2B & B2C Value Pyramid
 • Impact Mapping
 • 3 by 3 Vision framework
 • Agile Roadmaps (3 formaty)
 • 10 taktyk wyznaczania ceny (Pricing Tactics)
 • 55 Business Models
 • Mapy interesariuszy (Stakeholder Maps)
 • 5 kroków do „Nie” (jak odmawiać interesariuszom)

Ponadto omówione zostaną także takie zagadnienia jak stosowanie modeli osobowości (np. DISC) dla poprawy komunikacji z interesariuszami oraz zwinne podejście do budżetowania i umów. 

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników jako Product Ownerów poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy, a przez to:

 • pogłębienie zrozumienia zakresu roli Product Ownera,
 • poszerzenie horyzontów poprzez pokazanie różnorodnych perspektyw i postaw, które może przyjmować Product Owner,
 • przećwiczenie praktyk, z których uczestnicy będą mogli skorzystać po szkoleniu w swojej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie zbudowane jest jako studium przypadku, podczas którego uczestnicy ,ze wsparciem prowadzącego, kolejno przechodzą przez sześć postaw Product Ownera, ćwicząc praktyki związane z daną postawą.

Szkolenie Professional Scrum Product Owner Advanced trwa trzy dni szkoleniowe, od 9:00 do ok.15:00, dodatkowo (dla chętnych) uczestnicy mogą wziąć udział w 1h sesji Q&A z trenerem każdego dnia po szkoleniu.

Dzień pierwszy:
 • Powitanie i otwarcie szkolenia
 • Postawy i perspektywy Product Ownerów
 • Reprezentant Klienta
 • Wizjoner
Dzień drugi
 • Eksperymentator
 • Influencer
Dzień trzeci:
 • Współpracownik
 • Decydent
 • Zakończenie szkolenia

WYMAGANIA

Aby wziąć udział w tym szkoleniu niezbędne jest korzystanie z komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, a także posiadanie łącza internetowego umożliwiającego korzystanie z wideokonferencji. W trakcie sesji live (LVC) wszyscy uczestnicy muszą mieć włączoną kamerę.

Jeżeli nie masz wymaganego sprzętu, łącza lub nie chcesz pracować w taki sposób (z włączoną kamerą) nie bierz udziału w tym szkoleniuzapisz się zamiast tego na szkolenie stacjonarne. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia ze szkolenia osób, które nie będą miały włączonej kamery podczas sesji LVC.

Dodatkowo, jest ważne aby Twój komputer umożliwiał połączenie się do i korzystanie z takich narzędzi jak Zoom, Google Docs, Trello, Mural itp. Jeśli używasz komputera służbowego, na którym dostęp do tych narzędzi może być zablokowany wskazane jest złożenie odpowiednich wniosków zawczasu i wykonanie testów. W razie potrzeby zgłoś się do nas, pomożemy w testowaniu.

CERTYFIKACJA

Certyfikat Professional Scrum Product Owner II

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatnie możliwość przystąpienia do egzaminu, który umożliwia uzyskanie zaawansowanego certyfikatu Professional Scrum Product Owner II. Potwierdza on posiadanie wiedzy nie tylko na temat Scrum i roli Product Ownera, ale także stosowania jej w realnych sytuacjach.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymują 40% zniżki na egzamin ekspercki – Professional Scrum Product Owner III.

Jak wygląda egzamin PSPO-II?

Egzamin PSPO-II jest egzaminem testowym, przeprowadzanym przez Internet bezpośrednio na stronach organizacji certyfikującej, czyli Scrum.org. Podczas egzaminu zdający odpowiada na 40 pytań w ciągu 60 minut (1h), są to zarówno pytania jedno- jak i wielokrotnego wyboru. Wynik poznajemy natychmiast, aby otrzymać certyfikat konieczne jest uzyskanie 85% prawidłowych odpowiedzi.

Zgodnie z zasadami Scrum.org, jeśli uczestnicy szkolenia podejdą do egzaminu w ciągu 14 dni od szkolenia i nie uda im się uzyskać odpowiedniej liczby dobrych odpowiedzi, otrzymają dodatkową, bezpłatną możliwość przystąpienia do egzaminu ponownie w innym, dowolnie wybranym terminie.
 

JAK KUPIĆ?

Szkolenie można zakupić bezpośrednio przez naszą stronę, można zarezerwować i zapłacić za swoje miejsce całkowicie on-line

Jeśli z jakichś względów chcesz abyśmy obsłużyli Twoje zamówienie w inny sposób po prostu skontaktuj się z nami

UWAGA: podana tutaj cena może być ceną nie uwzględniającą aktualnych promocji. Sprawdź ostateczne ceny i warunki aktualnie obowiązujących promocji na naszej stronie przed zamówieniem. 

ZALETY SZKOLEŃ ONLINE 

Zebrane doświadczenia jak i opinie uczestników pokazują jasno, że szkolenia online nie są gorszą alternatywą szkoleń stacjonarnych. Są inną formą, która ma swoje wyjątkowe cechy i zalety, która lepiej pasuje do rozproszonej, zdalnej pracy która stanie się już na trwałe częścią naszej rzeczywistości.

Przeczytaj o zaletach szkoleń online na żywo na naszym blogu.

Class Details

Language

Polish

Delivery Method

Live Virtual Class
Time Zone: Europe/Warsaw
Start/End Time: 9:00 AM - 3:00 PM

Date

Start: April 19, 2023
End: April 21, 2023

Partner

Code Sprinters

Registration & Price

Price: PLN 3900
Register

More Information

WARUNKI ZAKUPU

Jako lider szkoleń Scrum i Agile w Polsce, możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Professional Scrum Product Owner – Advanced jest także dostępne jako szkolenie zamknięte, czyli organizowane na zlecenie konkretnej firmy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Cena zawiera:

 • 3 dni intensywnego treningu ze stosowania Scruma i rozwoju w roli Product Ownera,
 • 3 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem PST,
 • bezpłatny egzamin Professional Scrum Product Owner II i zniżka 40% na egzamin Professional Scrum Product Owner III (egzaminy przeprowadzane przez Scrum.org),
 • 2 podejścia do egzaminu certyfikacyjnego PSPO-II – jeśli podejdziesz do egzaminu PSPO-II w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org, ale nie uda Ci się uzyskać certyfikatu, możesz bezpłatnie przystąpić do egzaminu po raz drugi.

Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji.

Miejsce uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym decyduje kolejność odesłania formularzy.

Rezygnacja możliwa jest do trzech tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby – co mało prawdopodobne – szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szkolenia@codesprinters.com lub telefonicznie +48 (12) 379 34 14.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny a podana cena może być ceną promocyjną. Prosimy o sprawdzenie ostatecznych cen i warunków na naszych stronach, aby sprawdzić warunki aktualnie obowiązujących promocji. Wszelkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

INFORMACJE DODATKOWE

Zachęcamy do rozszerzenia standardowego programu kursu PSPO-A o warsztat Product Owner Toolbox®, który dostarczy praktycznych narzędzi, jakie Product Owner powinien znać i stosować w swej pracy.

Registration

Register