Applying Professional Scrum for Software Development Live Virtual Class, Dec 7-10, 2021

APS-SD

Course Overview

Szkolenie pozwalające nauczyć się efektywnego łączenia praktyk developerskich z pracą zespołową w Scrumie. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Developer.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Jak w praktyce użyć Scruma do efektywnego budowania oprogramowania.
 • Jak działa framework Scrum:
  • Kiedy i dlaczego warto go użyć.
  • Z czego wynikają obowiązujące w nim reguły.
  • Po co są poszczególne role, zdarzenia i artefakty.
 • W jaki sposób popularne praktyki developerskie łączą się ze Scrumem:
  • Test-Driven Development.
  • Projektowanie architektury obiektowej aplikacji.
  • DevOps.
  • Zasady wytwarzania czystego kodu (clean code) oraz wiele innych.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done).
 • Jak radzić sobie z długiem technicznym.
 • Jak łączyć potrzeby biznesowe z dbaniem o dobrą architekturę.
 • Jak uniknąć „zombie Scruma”, który nie daje żadnych korzyści.
 • Zrozumiesz lepiej rolę Zespołu Developerskiego:
  • Za co odpowiada w Scrumie.
  • W jaki sposób sam organizuje swoją pracę i jak działa taka samoorganizacja.
  • Co to znaczy, że Zespół jest wszechstronny (cross-functional).
  • Jak współpracuje z Product Ownerem.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 • Nauka Scruma odbywa się w ramach serii prawdziwych sprintów — to nie są wykłady ani symulacje, tylko rzeczywisty development.
 • Możliwość doświadczenia w praktyce realiów pracy w zespole Scrumowym.
 • Szkolenie prowadzone przez praktyków z dużym doświadczeniem developerskim.
 • Pragmatyczne podejście zamiast fundamentalizmu: uczymy jak użyć Scruma jako narzędzia.
 • Możliwość sprawdzenia własnych umiejętności efektywnego użycia praktyk technicznych do budowania oprogramowania w krótkich sprintach.
 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Developer.
 • Możliwość uzyskania 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master I.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) — daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Materiały w języku polskim.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4.5 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zapisać się na to szkolenie, skorzystaj z przycisku „Register”. Informacja o cenie podana na tej stronie ma charakter informacyjny, dlatego prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny oraz obowiązujących promocji na stronie Code Sprinters.

Price: PLN 3500

Course Details

Location

Live Virtual Class
 Europe/Warsaw
 
9:00 AM - 2:30 PM

Date

Dec 7, 2021
Dec 10, 2021

More Information

Language: Polish

OPIS SZKOLENIA

Applying Professional Scrum for Software Development to warsztaty, w czasie których uczestnicy poznają i doświadczają Scruma z perspektywy członków zespołu developerskiego wytwarzającego oprogramowanie. Jest to nowa, udoskonalona wersja szkolenia Professional Scrum Developer.

Celem warsztatów jest pokazanie jak wykorzystać praktyki techniczne oraz różne praktyki zwinne skojarzone ze Scrumem do skutecznego budowania ukończonych produktów (osiągania „done”).

Doświadczenie pracy w Scrumie

Applying Professional Scrum for Software Development to dużo więcej niż symulacja pracy w sprintach, z jakimi można zetknąć się na wielu innych szkoleniach. Symulacje takie mają dużą wartość, ale prawie zawsze przedstawiają działanie Scruma w mocno uproszczonym lub wyidealizowanym środowisku.

Aby zapewnić realne doświadczenie pracy w Scrumie, uczestnicy warsztatów:

 • formują zespoły Scrumowe na cały czas trwania całego szkolenia,
 • pracują z rzeczywistym i wymagającym Product Ownerem,
 • rozwijają nietrywialny produkt (oprogramowanie),
 • zmagają się z normalnymi trudnościami, na jakie natrafia zespół developerski w pracy:
  • niejasne wymagania,
  • presja czasu,
  • brak wiedzy i umiejętności,
  • konieczność pracy z nie najlepiej napisanym kodem („legacy code”),
  • dług techniczny odziedziczony po poprzednikach,
  • problemy z integracją efektów pracy wielu developerów,
 • doświadczają samoorganizacji w praktyce:
  • sami decydują, kto będzie Scrum Masterem,
  • sami decydują jak i kiedy przeprowadzać poszczególne zdarzenia (np. Daily Scrum),
  • sami decydują jakie będzie Definition of Done,
  • sami decydują, jak takie Definition of Done spełnić w sprincie,
 • nie są z góry „skazani na sukces”:
  • mogą eksperymentować z procesem i praktykami,
  • uczą się jak wyciągać wnioski z błędów,
  • ich przeglądy sprintu i retrospekcje zyskują realny wymiar, bo wpływają na kolejną iterację,
  • poznają smak porażki i sukcesu.

APS for Software Development umożliwia developerom sprawdzenie, na ile potrafią korzystać z praktyk takich jak TDD, pair-programming czy code review, do efektywnego osiągania „done” przynajmniej raz w sprincie. Praca w prawdziwych sprintach z prawdziwym produktem pozwala też uczestnikom poznać własne możliwości rozwoju architektury przyrostowo (koncept „emergent architecture”), pracy zespołowej (koncept „swarmingu”).

W naszym szkoleniu korzystamy ze slajdów i materiałów tłumaczonych na język polski przez naszych trenerów.

W jakich technologiach pracują zespoły?

Wybór języka programowania, w których budowany jest produkt podczas warsztatów, następuje po uformowaniu zespołów. Mogą one wybrać jeden z języków / technologii wymienionych poniżej:

 • Java,
 • C#,
 • .NET Core,
 • C++,
 • Python,
 • PHP,
 • NodeJS.

Kto powinien uczestniczyć w tych warsztatach?

Warsztaty Applying Professional Scrum for Software Development uczą w jaki sposób efektywnie łączyć najlepsze praktyki developerskie, pracę zespołową oraz Scrum. Skierowane są przede wszystkim do członków zespołów rozwijających oprogramowanie, a zatem do:

  • programistów,
  • architektów,
  • testerów,
  • wszystkich „technicznych” członków zespołów developerskich (np. analityków baz danych, inżynierów systemowych).

  W ramach zajęć budowane jest oprogramowanie, ale nie oznacza to, że wszyscy uczestnicy muszą być programistami. Członkami zespołów developerskich w realnym świecie są przecież osoby nie zajmujące się kodowaniem. Dlatego na warsztaty zapraszamy również:

  • wszystkich „nie-technicznych” członków zespołów developerskich (np. analityków, ekspertów UX),
  • Product Ownerów rozwijających produkty software’owe,
  • Scrum Masterów pracujących z zespołami budującymi oprogramowanie.

  Zachęcamy do uczestnictwa również całe zespoły już pracujące w Scrumie lub planujące zastosować tę metodę.

  Certyfikat Professional Scrum Developer

  Szkolenie Applying Professional Scrum for Software Development powiązane jest z certyfikatami Professional Scrum Developer, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

  Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSD.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Uczestnicy pracują jako członkowie samoorganizującego się zespołu scrumowego nad rozwojem istniejącego oprogramowania. Product Owner przedstawia wizję produktu i kształtuje backlog produktu na przestrzeni kilku sprintów.

  Warsztaty Applying Professional Scrum for Software Development obejmują trzy istotne obszary:

   • Scrum
    • Praca w prawdziwym zespole scrumowym umożliwia przystępne poznanie kluczowych aspektów pracy w Scrum.
    • Uczestnicy będą w stanie samodzielnie wskazywać dysfunkcje pojawiające się w realnej pracy zespołów.
   • Narzędzia
    • Warsztaty APS for Software Development uczą uczestników w jaki sposób dobierać narzędzia tak, by wspierały pracę deweloperską w Scrum.
    • Sprinty obejmują rzeczywistą pracę i budowanie oraz dostarczanie produktu (jego integrację, testowanie, wydanie etc.).
   • Praktyki
    • Warsztaty APS for Software Development obejmują najważniejsze praktyki potrzebne do tego, by zespół Scrumowy mógł wytworzyć i dostarczyć działające, i potencjalnie gotowe do wydania oprogramowanie.
    • Uczestnicy nie tylko dyskutują, ale też używają omawianych praktyk w kolejnych sprintach.

   Poruszane zagadnienia to między innymi:

   • Scrum i jego zastosowanie,
   • organizacja pracy zespołu scrumowego,
   • Definition of Done,
   • dług techniczny,
   • dekompozycja wymagań (vertical slicing),
   • inkrementalny i iteracyjny rozwój architektury (emergent architecture)
   • Test-Driven Development,
   • programowanie w parach (pair-programming),
   • swarming,
   • przegląd kodu (code review),
   • ciągła integracja (continuous integration),
   • refaktoryzacja kodu (code refactoring),
   • praktyczne zastosowanie „Clean Code”,
   • praktyki DevOps w Scrumie.

   SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

   • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie — przez internet,
   • składają się z 4 dni szkoleniowych,
   • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-14:30,
   • szkolenie składa się ze sprintów i bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
   • obejmuje pracę w zespołach pod okiem trenera, który jest jednocześnie Product Ownerem.
   • każdy sprint trwa 120 minut (planowanie, praca developerska, przegląd sprintu i retrospekcja),
   • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.

   Ramowy plan dnia szkoleniowego

   • 8:45 — otwarcie sesji,
   • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
   • 14:30 — zakończenie zajęć,
   • 14:30-15:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).

   Z jakich narzędzi korzystamy

   • Zoom — do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
   • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
   • Mural — czyli wirtualne tablice,
   • Discord — do komunikacji w formie chatu.

   PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA

   By jak najwięcej wynieść z udziału w warsztatach Applying Professional Scrum for Software Development, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o Scrumie. Dlaczego zachęcamy do przeczytania podręcznika Scrum Guide dostępnego na stronie scrumguides.org.

   Praca w sprintach podczas warsztatów związana jest z programowaniem w wybranej technologii. Ponieważ programujący developerzy mają różne preferencje odnośnie narzędzi, jakich używają (np. wybór IDE i sposób jego konfiguracji), zachęcamy do korzystania z własnych komputerów. Na indywidualną prośbę uczestników możemy dostarczyć dla nich niezbędny sprzęt (prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów).

   Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do pracy w sprintach i realizacji ćwiczeń.

   Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

   Dostęp do platformy, na której realizowane jest szkolenie e-learningowe, każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

   Niezbędne narzędzia

   Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka Internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

   Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

   • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
   • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
   • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

   Korzystamy z następującego oprogramowania:

   • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
   • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
   • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
   • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

   Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

   Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

   WARUNKI ZAKUPU

   Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny.

   Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:

   • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
   • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
   • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Developer,
   • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSD pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
   • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
   • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w e-learningu „Agile i Scrum od podstaw”),
   • elektroniczne materiały szkoleniowe,
   • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

   Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

   Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

   W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

   Niniejsza strona ma charakter informacyjny a podana cena może być ceną promocyjną. Prosimy o sprawdzenie ostatecznych cen i warunków oraz aktualnie obowiązujących promocji na naszej stronie. Wszelkie podawane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

   Professional Training Network Provider

   Code Sprinters

   Registration