Skip to main content

Professional Agile Leadership - Essentials

Warsaw, May 8-9, 2023

Class Overview

Professional Agile Leadership Essentials™ to szkolenie przeznaczone dla menedżerów i liderów zwinnych zespołów, którzy chcą zrozumieć, jak najlepiej wspierać oraz uczyć zespoły i organizację, aby móc stworzyć pożądane środowisko dla zwinności.


W zwinnej organizacji od liderów, menedżerów, kierowników oraz członków zwinnych zespołów wymaga się
zmiany sposobu zarządzania
oraz sposobu mierzenia wyników pracy. Zwinne zespoły mogą nie mieć możliwości zrobienia tego samodzielnie. Potrzebna jest pomoc od strony organizacji. Sposób myślenia o podejściu ludzi do pracy musi się zmienić na zwinny. Ujednolicając cele i sposób pracy można osiągać lepsze rezultaty.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy zagłębia się w rolę, jaką liderzy odgrywają w tworzeniu właściwych warunków dla zwinnego środowiska. Rola lidera i managera w zwinnej organizacji może zdecydowanie różnić się od tej, do której liderzy są przyzwyczajeni. Dzięki ćwiczeniom zespołowym uczestnicy nauczą się, jak inicjować i wspierać zwinne zespoły, aby osiągać lepsze rezultaty oraz jak kierować zmianami
w obszarze kultury organizacyjnej, które muszą zostać wprowadzone, aby przybliżyć organizację do zwinnego dostarczania produktów.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry zarządzającej organizacją,
 • liderów/menedżerów działów i zespołów, 
 • liderów sponsorujących transformację,
 • agentów zmiany, agile coachów,
 • specjalistów, członków zespołów operacyjnych,
 • Scrum Masterów, Product Ownerów,
 • trenerów wewnętrznych, konsultantów Agile.

chcących rozwijać organizację w duchu Agile i Lean.

 

Wymagania przed szkoleniem:

Szkolenie Professional Agile Leadership Essentials™ jest przeznaczony dla menedżerów i osób na stanowiskach kierowniczych, które są odpowiedzialne za wprowadzenie podejścia, metod i technik Agile w organizacji. Należy pamiętać, że to szkolenie nie jest wprowadzeniem do frameworka Scrum ani do używania Scrum. Najwięcej korzyści z udziału wyniosą te osoby, którym znane są założenia Agile i framework Scrum.


W przypadku szkoleń online wymagana jest sprawna obsługa komputera i spełnienie wymagań technicznych: https://valkir.pl/szkolenia-online/.

Class Details

Language

Polish

Delivery Method

In Person Class
Location: Warsaw, Poland (venue details)

Date

Start: May 8, 2023
End: May 9, 2023

Class Format

Traditional

Partner

Valkir Academy

Registration & Price

Price: PLN 3500

Registration for this class has closed

More Information

Program szkolenia dostępny jest:

https://valkir.pl/szkolenie/professional-agile-leadership-essentials-pale/ 

Cena obejmuje:

 • Przygotowanie i realizacja szkolenia przez eksperta, akredytowanego trenera Scrum.org (PST),
  doświadczonego konsultanta Agile i Lean.
 • Efektywne szkolenie w małej grupie - średnio 6-12 osób.
 • Akredytowane materiały szkoleniowe Scrum.org i rekwizyty do ćwiczeń.
 • Licencja za przeprowadzenie szkolenia (płatna organizacji Scrum.org).
 • Voucher o wartości 200$ na egzamin PAL I oraz certyfikat ukończenia szkolenia, wystawiane przez Valkir Academy (w języku polskim lub angielskim).
 • W przypadku podejścia do egzaminu (PAL I) w terminie do 14 dni i niepowodzenia,
 • uczestnikowi przysługuje drugie bezpłatne podejścia. 
 • 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU) dla członków PMI PMP.

Venue

Szkolenie w formie online z wykorzystaniem Zoom i Murala.

Opis narzędzi oraz wymagania techniczne: https://valkir.pl/szkolenia-online/ .