Professional Agile Leadership - Essentials Warszawa, Sep 9-10, 2021

PAL-E

Course Overview

This PAL-E training will be delivered in Polish hence all the information is in that language.

PROFESSIONAL AGILE LEADERSHIP™ – ESSENTIALS to dwudniowe szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej, organizacji stojącej w obliczu zmiany metod pracy na zwinne. Dzięki modułowej konstrukcji warsztatu, jego program jest bardzo elastyczny i łatwo dopasowywalny do potrzeb organizacji.

Podczas szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie PAL-E skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, w tym również zarządów. Jest również odpowiednie dla wszystkich innych osób odpowiedzialnych za wdrażanie zwinnego podejścia do tworzenia produktów w organizacji, np. agile coachów, kierowników projektu.

Cele szkolenia

Same zespoły mogą przeprowadzić zmianę swojego sposobu pracy, jednak potrzebują kierunku, mierników i zarządzania na wyższych szczeblach, które musi dostarczyć im organizacja. Cele szkolenia PAL-E sprowadzają się zatem do dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest zrozumienie, czym naprawdę jest zwinna organizacja i w jaki sposób zmienić firmę w tym kierunku, aby zmiana ta była mierzalna, skuteczna i elastyczna. Drugim z celów jest przekazanie wiedzy o roli kadry kierowniczej w zwinnej organizacji.

  Price: PLN 3800

  Early Bird Price: PLN 3600 until Aug 26, 2021

  Course Details

  Location

  Warszawa, Poland

  Date

  Sep 9, 2021
  Sep 10, 2021

  More Information

  Language: Polish

  Zakres szkolenia

  Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • Wprowadzenie
  • Fundamenty Lean Startup
  • Hipotezy, hipotezy główne – formułowanie i testowanie
  • MVP i pivot – rodzaje, przykłady, zastosowania
  • Mierniki a cykl życia produktu
  • Podsumowanie

  Proces egzaminacyjny

  Po zakończonym szkoleniu w ciągu pięciu dni roboczych uczestnicy otrzymują kupon umożliwiający jedno podejście do egzaminu Professional Agile Leadership, który pozwoli uzyskać certyfikat. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

  W przypadku podejścia do egzaminu w ciągu 14 dni od otrzymania kuponu i uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, Scrum.org przekaże uczestnikowi jeszcze jeden voucher na dodatkowe podejście do danego egzaminu.

  Punkty rozwoju personalnego PMI

  Wszyscy uczestnicy szkolenia Professional Agile Leadership - Essential uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.

  Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

  Venue

  Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładny adres zostanie podany 2 tygodnie przed szkoleniem.

  Professional Training Network Provider

  Brass Willow

  Registration