Skip to main content

Professional Agile Leadership - Evidence Based Management

Hồ Chí Minh, August 5, 2024

Class Overview

PAL-EBM Scrumviet

 

Với việc thị trường và khách hàng luôn thay đổi một cách khó đoán, tổ chức cần nhiều thông tin và dữ liệu đáng tin hơn để giúp họ nắm bắt tình hình và ứng phó với những thử thách, và nắm bắt cơ hội. Qua đó bạn có thể mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng và giúp cho tổ chức của mình trở nên Agile hơn. Tuy nhiên, các tổ chức sử dụng kỹ thuật phát triển sản phẩm Agile thường gặp sai lầm khi sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống, mong đợi các nhà lãnh đạo đặt ra các mục tiêu dài hạn và quản lý tiến độ thông qua những con số chết.

Đó là lý do tại sao Scrum.org tạo ra Evidence-Based Management™ (EBM) framework, là một cách tiếp cận linh hoạt giúp cho các lãnh đạo định hướng đội nhóm của họ có thể liên tục cải tiến việc làm hài lòng khách, gia tăng khả năng của tổ chức, và kết quả kinh doanh. EBM tập trung vào giá trị khách hàng và những thử nghiệm có chủ đích. Qua đó, cải thiện một cách có hệ thống hiệu suất của tổ chức và đạt được các mục tiêu chiến lược của họ.

feedback hoc vienBạn sẽ được gì sau khoá học?

Trong khóa học một ngày Professional Agile Leadership ™ - Evidence-Based Management™ (PAL-EBM), người tham gia sẽ tìm hiểu EBM là gì, và cách áp dụng nó vào thực tế thông qua việc học tập dựa trên hoạt động, thực hành. Qua những loạt các bài tập này, người tham gia sẽ học được các kỹ thuật hỗ trợ tư duy nhanh nhẹn hơn:

  • Sử dụng chủ nghĩa kinh nghiệm để thiết lập và đạt được các mục tiêu chiến lược, quản lý sự mơ hồ và sự phức tạp thông qua thử nghiệm và điều chỉnh các mục tiêu trong quá trình thực hiện.
  • Tạo ra một môi trường đội nhóm có văn hóa sử dụng các mục tiêu một cách rõ ràng, cách đo lường phù hợp và sự tin tưởng để cho phép tự quản và tự chủ.
  • Thay đổi cách tiếp cận từ việc thuần chỉ đo lường tiến độ thông qua các chỉ số hiệu suất của nhóm, sang hướng tập trung vào việc lấy khách hàng làm trung tâm và gia tăng giá trị làm khách hàng hài lòng.
  • Thúc đẩy việc gia tăng hoạt động tổ chức thông qua Key Value Areas (Unrealized ValueCurrent ValueTime to Market, và Ability to Innovate) làm nền tảng cho việc ra quyết định dựa trên bằng chứng thực tiễn.

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam (venue details)

Date

Start: August 5, 2024
End: August 5, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 450
Register

More Information

Mục đích khoá học

  • Học viên sẽ hiểu rõ được các khía cạnh thiết yếu trong việc đặt mục tiêu và đo lường. Nhận biết được mục tiêu và đo lường sẽ ảnh hưởng thế nào đến hành vi và văn hoá của tổ chức.
  • Giúp các tổ chức bám sát chủ nghĩa kinh nghiệm như là một phương thức lãnh đạo. Sử dụng việc thử nghiệm để từng bước hướng đến mục tiêu của tổ chức.
  • Hiểu và tôn trọng việc làm sao mục tiêu và sự tin tưởng kết hợp lại sẽ tạo ra sự tự chủ, minh bạch, và tạo ra giá trị.
  • Nhận biết mối tương quan giữa việc dẫn đầu thị trường và tính bền vững với tính tò mò, sự thích nghi, và chủ nghĩa kinh nghiệm. 
  • Hiểu được làm thế nào để sử dụng EBM và KVAs để tập trung đo lường việc phát triển giá trị thị trường và khả năng của tổ chức.


Ai nên tham dự khoá học

PAL-EBM là khoá học dành cho những ai đang nắm giữ vai trò lãnh đạo (bao gồm lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung, Scrum Master, Product Owner, Coach và Tư Vấn viên).

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

 

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

Venue

Ho Chi Minh City

Registration

Register