Professional Scrum Foundations Ho Chi Minh, Jun 15-16, 2019

PSF

Course Overview

Picture

Mô tả khoá học


Professional Scrum Foundations (PSF) là khoá học hai ngày nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để ứng dụng Scrum trong công việc một cách thực tiễn hơn. Khoá học là sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài thực hành mang tính đội nhóm, nơi học viên có thể trải nghiệm về Scrum Framework cải thiện hiệu suất trong việc phát triển sản phẩm như thế nào.

Sau hai ngày học, học viên được giới thiệu về các cơ chế của Scrum, nâng cao sự thấu hiểu để vượt qua những sự phức tạp, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc hợp tác và tự tổ chức trong team, như những yếu tố thiết yếu trong việc tinh thông Scrum. Học viên làm việc cùng nhau như một team trong vài sprints để xây dụng một ứng dụng phần mềm, từ đó đối mặt với những vấn đề từ thực tế. Những cơ chế, vai trò và nguyên tắc trong Scrum được tận dụng xuyên suốt những bài tập. Từ sự nhấn mạnh trên những ứng dụng thực tiễn của Scrum, khoá học chỉ ra những thiếu sót và hiểu lầm phổ biến, từ đó học viên phát triển nhận thức cao hơn của những trường hợp liên quan. Khoá học cung cấp những hướng dẫn theo quy định để tránh cho việc đi chệch hướng và giữ Scrum khoẻ mạnh.


Professional Scrum Foundations là khoá huấn luyện tuyệt vời cho teams hay bất cứ ai đang muốn trải nghiệm cách làm việc với Scrum. Khoá học đồng thời cũng cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho việc đào tạo những vai trò: Product Owners, Scrum Masters, Developers.

Price: USD 350

Course Details

Location

Ho Chi Minh, Vietnam

Date

Jun 15, 2019
Jun 16, 2019

More Information

Language: Vietnamese, English

 

Ai nên tham dự khoá học


Khoá học Professional Scrum Foundations là giới thiệu, khởi động lại hoặc làm mới hoàn hảo về Scrum. Khoá học này cho teams hay bất cứ ai muốn trải nghiệm về cách làm việc với Scrum. PSF cung cấp kiến thức nền tảng thiết yếu cho những ai quan tâm đến việc đào tạo những vai trò trong Scrum. Những người chưa có kiến thức và đang tìm hiểu về Scrum cũng nên tham dự.

 

Mục đích khoá học

  • Có được sự hiểu biết rõ ràng về những yếu tố nền tảng trong Scrum và sự gắn kết giữa những yếu tố đó.
  • Có thể tham gia vào Scrum Team
  • Cung cấp phần mềm có giá trị một cách hiệu quả.
  • Ra về với một số tips hữu ích cho việc xác định những cạm bẫy và rối loạn phổ biến từ thực tế.

 

About Trainer

Khoa has over 12 years of experience working in the IT area, with extensive experience as a Product Owner, Product Manager, Scrum Master, and Agile leader and coach.


He thrives in professional and innovative organizations and has true passion and expertise in coaching/training teams and organizations in the application of Scrum, Scaled Scrum, and management with complex products/projects. He is also an expert in UI/ UX design.


His coaching and training abilities give him the right perspective to guide teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize the value.

Contact Khoa

Phone:      +84.989969420
Email:       medizai@medizai.com
Website:   www.scrumviet.org

 

Venue

Ho Chi Minh City, Vietnam

Professional Training Network Provider

Scrumviet

Registration

Registration for this class has closed