Professional Scrum Master Live Virtual Class, Dec 13-14, 2021

PSM

Course Overview

This PSM training will be delivered in Polish hence all the information is in that language.

PROFESSIONAL SCRUM MASTER to warsztat dla osób, które mają podstawową wiedzę na temat Scruma i chcą ją pogłębić. Szkolenie PSM składa się z dwóch pełnych dni w formie warsztatu, z użyciem technik przyśpieszonego uczenia i wykorzystuje problemy, które uczestnicy przynoszą ze sobą na szkolenie.

Warsztat Professional Scrum Master jest cały czas rozwijany z użyciem doświadczenia i wiedzy ponad 120 osób z całego świata. Dzięki temu najlepiej odpowiada na zaawansowane potrzeby zmieniającego się rynku i trendów w tworzeniu oprogramowania.

Podczas szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią już rolę Scrum Masterów lub zamierzają ją objąć w najbliższej przyszłości. PSM skierowany jest również do managerów, członków Zespołu Scrumowego i agile coachów, którzy chcą poznać narzędzia do pracy z zespołami, Product Ownerami, jak również organizacją.

Cele szkolenia

Warsztat koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metod zwinnych. Przez analizę problemów przyniesionych przez uczestników dąży do poprawy opanowania przez nich mechaniki Scruma. W trakcie szkolenia uczestnicy korygują swoje rozumienie pojęć i testują je w problematycznych sytuacjach na zasadzie case studies. Dzięki temu otrzymają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu i doskonalenia swoich umiejętności scrummasterskich.

Price: PLN 3400

Early Bird Price: PLN 3000 until Dec 6, 2021

Course Details

Location

Live Virtual Class
 Europe/Warsaw
 
9:00 AM - 5:00 PM

Date

Dec 13, 2021
Dec 14, 2021

More Information

Language: Polish

Zakres szkolenia

Kurs zaczyna się niewielką powtórką ze Scruma tak, aby zniwelować różnice w wiedzy uczestników i przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • znali mechanizmy zarządzania i motywacji w samoorganizującym się zespole, role wartości biznesowej i produktywności, dynamikę zwinnego zespołu, oraz znaczenie komunikacji między klientem, interesariuszami i zespołem w celu maksymalizacji wartości dostarczanego produktu,
  • umieli poprawnie zakreślać role i odpowiedzialności w zespole, lepiej szacować ryzyko i koszt posiadania oraz planować prace w projektach realizowanych metodami zwinnym,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Scrum Mastera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę facylitacji w pracy z zespołami zwinnymi.

Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Master II (PSM II).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI. 

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Venue

zoom + mural

Professional Training Network Provider

Brass Willow

Registration