Skip to main content

Professional Scrum Master

Live Virtual Class, December 13-16, 2022

Class Overview

Pan el

Szkolenie dla Scrum Masterów, które uczy jak użyć Scruma do tworzenia lepszych produktów i rozwoju zespołu. Umożliwia dwa podejścia do egzaminu Professional Scrum Master I.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Kiedy i dlaczego warto użyć Scruma.
 • Jak metoda ta wpisuje się w szerszy kontekst Agile i Lean.
 • W jaki sposób Scrum pozwala radzić sobie z niestabilną złożonością.
 • Z jakich elementów składa się Scrum i dlaczego są one takie, a nie inne:
  • Jak poszczególne artefakty pomagają w zapewnieniu przejrzystości.
  • Czemu służą poszczególne zdarzenia.
  • Jakie są odpowiedzialności ról i jak się one wzajemnie uzupełniają.
 • Jakie reguły obowiązują w Scrumie i z czego wynikają.
 • Jak działa pętla inspekcji-adaptacji w Scrumie.
 • Co to jest Definicja Ukończenia (Definition of Done) i dlaczego jest ona tak ważna.
 • Jak Wartości Scrum wpływają na działanie całego zespołu.
 • Czym jest i jak działa samoorganizacja.
 • Jaka jest wartość pracy zespołowej i co motywuje ludzi do działania.
 • Jak uczyć Scruma.
 • Jak udzielać lepszej odpowiedzi na pytania o Scrum niż „bo tak napisano w Scrum Guide”.
 • Od czego zacząć pracę w Scrumie i jak robić to coraz lepiej w każdym kolejnym Sprincie.
 • Zrozumiesz lepiej rolę Scrum Mastera:
  • Po co jest Scrum Master.
  • Co to znaczy, że jest servant leaderem zespołu scrumowego.
  • Jakie postawy przyjmuje w swojej pracy.
  • Jakimi narzędziami się posługuje.
  • Kiedy powinien działać, a kiedy pomaga w działaniu innym.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 • Dwa podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master I.
 • Szkolenie prowadzone po polsku przez praktyków Scrum i Agile.
 • Formuła zajęć łącząca wykłady z pracą warsztatową i ćwiczeniami w grupach.
 • Dostęp do e-learningu opracowanego przez Andy Brandta (PST), pozwalającego solidnie przygotować się do szkolenia i odświeżyć wiedzę w dowolnej chwili po nim (materiały te, kupowane osobno jako „Agile i Scrum od podstaw”, kosztują 495,93 zł netto).
 • Kontakt z doświadczonym praktykiem Scrum, Certyfikowanym Trenerem Scrum (PST) — daje to możliwość zadania pytań i uzyskania porad jak stosować Scrum w praktyce.
 • Możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera, co daje m.in. na kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia.
 • Materiały w języku polskim.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu online:

 • W szkoleniu można wziąć udział z dowolnej lokalizacji — nie trzeba podróżować.
 • Szkolenie rozłożone jest na cztery dni.
 • Nie więcej niż 4 godziny intensywnej pracy na szkoleniu dziennie.
 • Każdy taki dzień to seria krótkich sesji, rozdzielonych przerwami, więc nie trzeba siedzieć przed komputerem przez 8 godzin.
 • Uczestnicy poznają narzędzia pracy zdalnej i uczą się z nich korzystać, tworząc rozproszone zespoły.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy wraz z trenerem tworzą e-book, zawierający mnóstwo komentarzy prowadzącego.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w ramach sesji Q&A na koniec każdego dnia szkoleniowego.
 • Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i wielkości „śladu ekologicznego” zostawianego przez uczestników.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zapisać się na to szkolenie, skorzystaj z przycisku „Register”. Informacja o cenie podana na tej stronie ma charakter informacyjny, dlatego prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny oraz obowiązujących promocji na stronie Code Sprinters.

Class Details

Language

Polish

Delivery Method

Live Virtual Class
Time Zone: Europe/Warsaw
Start/End Time: 9:00 AM - 1:30 PM

Date

Start: December 13, 2022
End: December 16, 2022

Class Format

Traditional

Partner

Code Sprinters

Registration & Price

Price: PLN 3600

Registration for this class has closed

More Information

OPIS SZKOLENIA

Professional Scrum Master to szkolenie dla Scrum Masterów, skoncentrowane na przygotowaniu do użycia Scruma w zespołach w sposób dający wymierne korzyści. Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia tego w jaki sposób Scrum działa i powodów, dla których twórcy zdefiniowali tę metodę w sposób opisany w Scrum Guide. Uczestnicy pozyskują również wiedzę o metodzie — jej elementach i obowiązujących regułach.

Oprócz tematów związanych z poszczególnymi rolami w metodzie, mechanizmami wykorzystywanymi w Scrumie oraz jego ogólnymi zasadami, tematyka szkolenia zawiera wiele istotnych zagadnień, jak na przykład problem optymalizacji wartości, produktywności i całkowitych kosztów wytwarzania i utrzymania systemów, produktów i usług.

Szkolenie Professional Scrum Master zostało stworzone by przekazać uczestnikom solidną, poszerzoną wiedzę na temat Scruma, którą można z powodzeniem wykorzystywać do udoskonalania stosowanych dotychczas praktyk, by osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie monitorować rezultaty podjętych decyzji korzystając z metryk produktywności oferowanych przez Scrum by maksymalnie optymalizować stosowane procesy.

Szkolenie opracowane zostało przez współtwórcę metodyki Scrum, Kena Schwabera, oraz wybranych przez niego certyfikowanych trenerów, zrzeszonych w Scrum.org. Pierwsza wersja powstała w 2010 roku i od tego czasu zakres oraz sposób prowadzenia szkolenia jest ciągle uaktualniany i udoskonalany. Code Sprinters jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała szkolenie Professional Scrum Master w języku polskim już w 2010 roku.

W naszym szkoleniu korzystamy ze slajdów i materiałów tłumaczonych na język polski przez naszych trenerów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat Scrum i pracują jako Scrum Masterzy lub zamierzają podjąć tę rolę w swoich organizacjach.

Udział w kursie Professional Scrum Master jest przydatny również dla członków zespołów developerskich, Product Ownerów oraz managerów i innych osób współpracujących z zespołami scrumowymi.

Certyfikat Professional Scrum Master

Szkolenie Professional Scrum Master powiązane jest z certyfikatami o tej samej nazwie, przyznawanymi przez Scrum.org. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu.

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość dwukrotnego bezpłatnego podejścia do egzaminu PSM-I.

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia poruszane są następujące zagadnienia:

 • Podstawy teoretyczne Scrum — empiryzm, adaptacyjność, Lean.
 • Scrum a Waterfall — porównanie podejścia zwinnego i tradycyjnego.
 • Omówienie elementów Scrum – role, artefakty i zdarzenia, oraz zasady łączące je w całość.
 • Kryterium Ukończenia (Definition of Done).
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum — praca z backlogiem produktu.
 • Oszacowania – ich rola i metody ich przygotowania.
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum.
 • Kwestie zarządzania ryzykiem w Scrumie.
 • Dynamika samoorganizujących się zespołów — kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji.
 • Jakość techniczna a koszty i wartość produktu — pojęcie TCO (całkowity koszt posiadania), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości produktu, sposoby ich optymalizacji.
 • Zmiana organizacyjna — jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I — omówienie zasad zdawania egzaminu oraz przykładowych pytań.

Trenerzy prowadzący szkolenie odpowiadają też na pytania uczestników, w miarę możliwości uzupełniając program szkolenia elementami dopasowanymi do potrzeb grupy.

Uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć otrzymują materiały pozwalające się przygotować się do pracy na szkoleniu.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • zajęcia odbywają się w ustalonym terminie — przez internet,
 • składają się z 4 dni szkoleniowych,
 • zajęcia w każdym dniu odbywają się w godzinach 9:00-13:30,
 • szkolenie składa się z bloków tematycznych rozdzielonych przerwami,
 • obejmuje ćwiczenia w grupach pod okiem trenera.
 • pojedynczy blok tematyczny trwa 60-90 minut,
 • termin i długość przerw zależy od potrzeb grupy uczestników i dynamiki ich pracy.

Ramowy plan dnia szkoleniowego

 • 8:45 — otwarcie sesji,
 • 9:00 — rozpoczęcie zajęć z trenerem i pracy w grupie wraz z innymi uczestnikami,
 • 13:30 — zakończenie zajęć,
 • 13:30-14:00 — Q&A (część opcjonalna, dla chętnych).

Z jakich narzędzi korzystamy

 • Zoom — do wykładów, dyskusji oraz do pracy w grupach,
 • Google Docs — pozwala tworzyć wspólnie artefakty i materiały szkoleniowe,
 • Mural — czyli wirtualne tablice,
 • Discord — do komunikacji w formie chatu.

PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA

By wziąć udział w szkoleniu Professional Scrum Master wymagana jest podstawowa wiedza o metodzie Scrum. Dlatego zalecamy, aby przed udziałem w szkoleniu:

 • przeczytać podręcznik Scrum Guide dostępny na stronie scrumguides.org,
 • przeczytać książki o Scrumie (poniżej sugerowana lista pozycji).

W zrozumieniu w jaki sposób działa Scrum i jak można go efektywnie wykorzystać pomoże również:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • umiejętność opisywania wymagań oraz ich dekompozycji,
 • posiadanie ogólnej wiedzy (najlepiej popartej doświadczeniem) o tym jak wygląda proces wytwarzania lub udoskonalania produktu,
 • przeprowadzenie testu wiedzy Scrumowej udostępnionego na Scrum.org — należy go przeprowadzić po przeczytaniu przynajmniej Scrum Guide.

Książki na temat Scruma, które polecamy:

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują wszystkie materiały niezbędne do realizacji ćwiczeń.

Aby zmaksymalizować czas pracy w grupie poświęcony na ćwiczenia i dyskusję, uczestnicy powinni wykonać jeszcze przed rozpoczęciem zajęć wszystkie lekcje szkolenia e-learningowego udostępnionego po zapisie.

Dostęp do platformy, na której realizowane jest szkolenie e-learningowe, każdy uczestnik otrzymuje indywidualnie po rejestracji na szkolenie. Dane niezbędne do logowania wysyłane są w wiadomości e-mail. W przypadku zaginięcia wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu spam i ewentualny kontakt z nami.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania lekcji e-learningowych wystarczy przeglądarka Internetowa, potrzebne są też głośniki, by słyszeć trenera. Wszystkie materiały, jakie można pobrać w trakcie wykonywania lekcji zapisywane są w popularnym formacie PDF.

Uczestnictwo w sesji interaktywnej przez Internet wymaga:

 • stabilnego łącza o wystarczającej przepustowości,
 • kamery internetowej i mikrofonu i ich włączenia w trakcie zajęć,
 • spokojnego miejsca, z którego uczestnik może łączyć się, nie przeszkadzając innym (hałasy w tle itp.).

Korzystamy z następującego oprogramowania:

 • Zoom, który powinien być zainstalowany jako aplikacja, ponieważ wersja uruchamiana w przeglądarce Internetowej nie ma pełnej funkcjonalności,
 • Google Docs, które są dostępne w przeglądarce Internetowej,
 • Mural, czyli wirtualne tablice, również dostępne w przeglądarce,
 • Discord, który pozwala na komunikowanie się również w formie chatu.

Sesja techniczna przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć interaktywnych w grupie, najczęściej dzień lub dwa wcześniej, organizujemy sesję techniczną, trwającą 15-30 minut. W tym czasie sprawdzamy, czy każdy z uczestników będzie w stanie korzystać z narzędzi i połączyć się z grupą. To daje możliwość rozwiązania ewentualnych problemów, jakie czasami się ujawniają.

WARUNKI ZAKUPU

Jako lider szkoleń Scrum/Agile w Polsce możemy zaproponować Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny.

Cena uczestnictwa w szkoleniu publicznym zawiera:

 • 4 dni intensywnych zajęć warsztatowych,
 • 4 dni bezpośredniego kontaktu z doświadczonym trenerem,
 • przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I,
 • dwa bezpłatne podejścia do egzaminu PSM-I pod warunkiem przystąpienia do pierwszego egzaminu w ciągu 14 dni po otrzymaniu kodu od Scrum.org,
 • 40% zniżki na egzamin Professional Scrum Master II (egzaminy przeprowadzane przez przez Scrum.org),
 • przygotowanie do pracy ze zdalnymi, rozproszonymi zespołami poprzez zaznajomienie z narzędziami i sposobem działania zespołu w tych warunkach,
 • bezterminowy dostęp do szkolenia e-learningowego (zawartość tych materiałów jest taka sama jak w e-learningu „Agile i Scrum od podstaw”),
 • elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • możliwość bezpłatnego dołączenia do Ścieżki Rozwoju Scrum Mastera,
 • estetyczny dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia w wersji elektronicznej oraz drukowany, wysyłany pocztą po zakończeniu zajęć.

Miejsce na szkoleniu online uważamy za zarezerwowane z chwilą otrzymania podpisanego formularza zamówienia, na podstawie którego można wystawić fakturę VAT, lub z chwilą otrzymania zapłaty.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu online możliwa jest do dwóch tygodni przed datą szkolenia. Po tej dacie rezygnacje nie są możliwe, można jednak zmienić osoby mające wziąć udział w szkoleniu przy zachowaniu liczby wykupionych rezerwacji. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi także gdyby — co mało prawdopodobne — szkolenie musiało zostać odwołane.

W przypadku osób prywatnych wymagana jest płatność przed szkoleniem.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny a podana cena może być ceną promocyjną. Prosimy o sprawdzenie ostatecznych cen i warunków oraz aktualnie obowiązujących promocji na naszej stronie. Wszelkie podawane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany cen w przypadku zmian sytuacji ekonomicznej. Zmiany takie nie dotyczą już opłaconych rejestracji.

SCRUM MASTER TOOLBOX

Zachęcamy do rozszerzenia standardowego programu kursu PSM o warsztat Scrum Master Toolbox®, który dostarczy praktycznych narzędzi, jakie Scrum Master powinien znać i stosować w swej pracy.