Professional Scrum Master Hồ Chí Minh, Jun 13-14, 2020

PSM

Course Overview


Picture

 

Mô tả khoá học
 

Professional Scrum Master (PSM) là khoá học hai ngày nhằm củng cố tất cả nguyên tắc và lý thuyết của Empirical Process, là những trụ cột của Scrum Framework, và vai trò của Scrum Master trong đó. Khoá học này là sự kết hợp của việc hướng dẫn kèm theo những bài tập mang tính đội nhóm, và dạy về điều gì là linh hồn và cốt lõi của những hoạt động trong Scrum/ Agile.

Sau hai ngày, học viên sẽ hiểu được tại sao PSM chính là khoá học vượt trội và hiệu quả cho Scrum Master, và cho những ai huấn luyện cho một đội phát triển phần mềm, đang hướng tới việc tăng tính hiệu quả và năng suất cho công việc. Khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về servant-leadership và những tố chất cần thiết cho một Servant-leader.

Trong suốt khóa học, học viên được thử thách suy nghĩ theo các nguyên tắc Scrum để hiểu rõ hơn những việc cần làm khi trở lại nơi làm việc. Khóa học PSM không chỉ là một bộ slide và người hướng dẫn. Trong khóa học này, học viên sẽ được làm việc với các bạn cùng lớp khác như một đội, thông qua các cuộc thảo luận và bài tập thực hành dựa trên các trường hợp thực tế.

Khoá học bao phủ toàn bộ những chủ đề liên quan đến kỳ thì đánh giá và chứng chỉ:
- Professional Scrum Master I (PSM I)
- Professional Scrum Master II (PSM II)
- Professional Scrum Master III (PSM III)

Bài viết về khoá học đã diễn ra: Khoá PSM tháng 5 năm 2019 ; Khoá PSM tháng 7 năm 2019

Feedback của học viên

  PSM Class Scrumviet

  Price: USD 699

  Course Details

  Location

  Hồ Chí Minh, Vietnam

  Date

  Jun 13, 2020
  Jun 14, 2020

  More Information

  Language: Vietnamese, English

   

  Ai nên tham dự khoá học 
   

  Khoá học Professional Scrum Master là khoá học dành bất cứ ai đang làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm có sử dụng Scrum Framework. Đặc biệt khóa học còn mang lại lợi ích cho những người trong Công ty/Tổ chức đang chịu trách nhiệm chính trong việc nâng cao năng suất Scrum team, bao gồm: Scrum Master, Managers và những thành viên của Scrum Team. Những người chưa có kiến thức và đang tìm hiểu về Scrum cũng nên tham dự.

   

  Mục đích khoá học

   

  • Hiểu rõ về những nguyên tắc của Scrum thông qua empirical foundation.
  • Trở thành Professional Scrum Master cho Scrum Teams và Stakeholder từ việc thấu hiểu về Servant Leadership.
  • Giúp bạn bắt đầu sử dụng Scrum một cách hiệu quả
  • Giúp bạn tăng tính hiệu quả cho Scrum team hiện tại.

   

  About Trainer

  Khoa has over 12 years of experience working in the IT area, with extensive experience as a Product Owner, Product Manager, Scrum Master, and Agile leader and coach.

  He thrives in professional and innovative organizations and has true passion and expertise in coaching/training teams and organizations in the application of Scrum, Scaled Scrum, and management with complex products/projects. He is also an expert in UI/ UX design.

  His coaching and training abilities give him the right perspective to guide teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value.

  Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum day Vietnam.

  Contact Khoa

  Phone:      +84.989969420
  Email:       medizai@medizai.com
  Website:   www.scrumviet.org

   Venue

   Ho Chi Minh City, Vietnam

   Professional Training Network Provider

   Scrumviet

   Registration