Skip to main content

Professional Scrum Master

Ho Chi Minh, July 6-7, 2024

Class Overview

Khoá Học Professional Scrum Master (PSM)

 

Mô tả khoá học
 

Professional Scrum Master (PSM) là khoá học hai ngày nhằm củng cố tất cả nguyên tắc và lý thuyết của Empirical Process, là những trụ cột của Scrum Framework, và vai trò của Scrum Master trong đó. Khoá học này là sự kết hợp của việc hướng dẫn kèm theo những bài tập mang tính đội nhóm, và dạy về điều gì là linh hồn và cốt lõi của những hoạt động trong Scrum/ Agile.

Sau hai ngày, học viên sẽ hiểu được tại sao PSM chính là khoá học vượt trội và hiệu quả cho Scrum Master, và cho những ai huấn luyện cho một đội phát triển phần mềm, đang hướng tới việc tăng tính hiệu quả và năng suất cho công việc. Khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về servant-leadership và những tố chất cần thiết cho một Servant-leader.

Trong suốt khóa học, học viên được thử thách suy nghĩ theo các nguyên tắc Scrum để hiểu rõ hơn những việc cần làm khi trở lại nơi làm việc. Khóa học PSM không chỉ là một bộ slide và người hướng dẫn. Trong khóa học này, học viên sẽ được làm việc với các bạn cùng lớp khác như một đội, thông qua các cuộc thảo luận và bài tập thực hành dựa trên các trường hợp thực tế.

Khoá học bao phủ toàn bộ những chủ đề liên quan đến kỳ thì đánh giá và chứng chỉ:
- Professional Scrum Master I (PSM I)
- Professional Scrum Master II (PSM II)
- Professional Scrum Master III (PSM III)

Bài viết về một vài khoá học đã diễn ra: Khoá PSM tháng 5 năm 2019Khoá PSM tháng 7 năm 2019Khoá học Professional Scrum Master tháng 11 2020Lớp Professional Scrum Master tháng 9 2020Lớp Professional Scrum Master khoá tháng 3 năm 2020

Feedback của học viên

feedback hoc vienPSM Class Scrumviet

Class Details

Language

Vietnamese, English

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam (venue details)

Date

Start: July 6, 2024
End: July 7, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 719
Register

More Information

 

Ai nên tham dự khoá học 
 

Khoá học Professional Scrum Master là khoá học dành bất cứ ai đang làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm có sử dụng Scrum Framework. Đặc biệt khóa học còn mang lại lợi ích cho những người trong Công ty/Tổ chức đang chịu trách nhiệm chính trong việc nâng cao năng suất Scrum team, bao gồm: Scrum Master, Managers và những thành viên của Scrum Team. Những người chưa có kiến thức và đang tìm hiểu về Scrum cũng nên tham dự.

 

Mục đích khoá học

 

  • Hiểu rõ về những nguyên tắc của Scrum thông qua empirical foundation.
  • Trở thành Professional Scrum Master cho Scrum Teams và Stakeholder từ việc thấu hiểu về Servant Leadership.
  • Giúp bạn bắt đầu sử dụng Scrum một cách hiệu quả
  • Giúp bạn tăng tính hiệu quả cho Scrum team hiện tại.

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

Venue

Ho Chi Minh City, Vietnam

Registration

Register