Professional Scrum Master II Ho Chi Minh, Jun 6-7, 2020

PSM II

Course Overview

Khoá Học Scrum - Professional Scrum Master (PSM)

Mô tả khoá học

Professional Scrum Master II là khóa học Scrum Master nâng cao kéo dài 2 ngày, được thiết kế để hỗ trợ cho những Scrum Master trong quá trình phát triển bản thân. Khóa học PSM II hướng đến những Scrum Master có ít nhất một năm kinh nghiệm, là những người đã phát triển kiến thức và khả năng của họ như một Scrum Master. Khóa học này là một bước trong hành trình đó. Khóa học này cũng bao gồm cả việc dự thi chứng chỉ Professional Scrum Master II (PSM II) được chứng nhận toàn cầu.

Không giống như khóa học Professional Scrum Master (PSM) tập trung vào cách sử dụng Scrum, Scrum Framework và vai trò của Scrum Master, PSM II là khóa học nâng cao giúp học viên hiểu được các quan điểm đặc trưng của Scrum Master và người lãnh đạo đầy tớ hiệu quả trong khi đi sâu vào cách họ phục vụ Development Team, Product Owner và tổ chức. Sau đó, khóa học sẽ dạy cho học viên về các thực hành và kỹ năng liên quan để cho phép họ có các loại hội thoại phù hợp và cách áp dụng chúng để trở thành Scrum Master tốt hơn.


Khoá học bao phủ toàn bộ những chủ đề liên quan đến kỳ thì đánh giá và chứng chỉ:
- Professional Scrum Master II (PSM II)
- Professional Scrum Master III (PSM III)

Price: USD 830

Course Details

Location

Ho Chi Minh, Vietnam

Date

Jun 6, 2020
Jun 7, 2020

More Information

Language: Vietnamese

 

Ai nên tham dự khoá học 
 

Professional Scrum Master II là khóa học nâng cao đặc biệt thiết kế cho những Scrum Master có kinh nghiệm, những ai đã hiểu rõ vể Scrum Framework. Đặc biệt hữu ích cho những ai đã có ít nhất hơn một năm kinh nghiệm làm Scrum Master.

 

Mục đích khoá học

 

  • Cung cấp những thực hành, công cụ, kỹ năng và lập trường tạo nên một Scrum Master hiệu quả.
  • Cách các nguyên tắc và giá trị trong Scrum giúp hướng dẫn Scrum Master trong các quyết định mà họ đưa ra.
  • Cách Scrum Master đóng vai trò là người lãnh đạo đầy tớ và cải thiện khả năng của họ trong vai trò này.
  • Scrum Master có thể làm gì để hỗ trợ Development Team và Product Onwer trở nên hiệu quả hơn
  • Những cách mà Scrum Master có thể giúp thay đổi môi trường giúp cho các Scrum team thành công với sự nhanh nhẹn hơn.
  • Cung cấp các mẹo và kỹ thuật để Scrum Master làm việc với phần còn lại của tổ chức để hỗ trợ Scrum Team của họ.

 

About Trainer

Khoa has over 12 years of experience working in the IT area, with extensive experience as a Product Owner, Product Manager, Scrum Master, and Agile leader and coach.

He thrives in professional and innovative organizations and has true passion and expertise in coaching/training teams and organizations in the application of Scrum, Scaled Scrum, and management with complex products/projects. He is also an expert in UI/ UX design.

His coaching and training abilities give him the right perspective to guide teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum day Vietnam.

Contact Khoa

Phone:      +84.989969420
Email:       medizai@medizai.com
Website:   www.scrumviet.org

Venue

Ho Chi Minh City, Vietnam

Professional Training Network Provider

Scrumviet

Registration