Professional Scrum Master Stockholm, Sep 18-19, 2018

PSM

Course Overview

Lär dig en det senaste om Scrum och hur man kan använda det! Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen.

Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Hos oss leder Henrik Berglund eller Björn Persson, certifierade Professional Scrum Trainers, kursen på svenska och ser till att allt materiel passar för oss i Sverige.

Vi använder få eller inga slides under kursen och det är många övningar och diskussioner. För att deltagarna lättare ska kunna applicera idéerna efter kursen bygger övningarna och diskussionerna på verkliga situationer.

 

Här: http://proagile.se/vara-kurser/professional-scrum-master/ kan du läsa mer, t ex vad tidigare deltagare tycker!

 

Verkar det passa dig? Anmäl dig då här!

 

Price: SEK 14950

Course Details

Taught By

Location

Stockholm, Sweden

Date

Sep 18, 2018
Sep 19, 2018

More Information

Language: Swedish

Kursinnehåll:

 

* Vad är Scrum och hur har det utvecklats?

* Varför fungerar Scrum och vad är skillnaden mot traditionell utvecklig?

* Scrumramverket och dess aktiviteter.

* Förändring. Vad händer när man börjar införa Scrum i en organisation?

* Livscykelkostnaden för system. Hur mäter man och optimerar den med Scrum?

* Vad skiljer Scrum Team från traditionella projektgrupper och hur får man det att fungera?

*Planering på lång och kort sikt, estimering av tid och kostnad.

* Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering.

* Stora organisationer/projekt. Att skala Scrum.


 

Professional Scrum Master kursen riktar sig främst till den som vill bidra till framgångsrik användning och / eller införande av Scrum i ett projekt eller i en organisation. Deltagarna får mest ut av kursen när de:

* Förstår grunderna i projektledning.

* Förstår krav och kravnedbrytning.

* Deltagit i, eller arbetat nära, ett projekt som bygger eller förbättrar en produkt

* Har studerat ”Scrum Guide”

* Vill veta mer om hur Scrum fungerar, hur man använder det och man kan implementera det i en organisation

 

Kursen ges på svenska, och det tryckta kursmaterialet är på engelska

 

I kursen ingår även möjlighet att efter kursen göra ett test på nätet. De som får 85% rätt eller mer kommer att certifieras som Professional Scrum Master I. I kursen ingår även $200 rabatt för den som vill göra certifieringstestet för Professional Scrum Master II.

 

BOKA PLATS

 

Boka plats här, eller hör av dig per mejl eller telefon, 0708-137474, till vår kursansvarige, Björn Persson om du har frågor

 

"Avbokningsregler": http://proagile.se/avbokningsregler

 

Professional Training Network Provider

ProAgile

Registration

Registration for this class has closed