Skip to main content

Professional Scrum Master

Stockholm, May 28-29, 2024

Class Overview

Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Det är den senaste officiella kursen från Scrum.org. Kursen har skapats av Ken Schwaber som driver Scrum.org och är medskaparare till scrum. I den här kursen kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut.

Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Ken tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master-certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Vi har flertalet certifierade Professional Scrum Trainers. Kursen hålls av Henrik Berglund, Björn Persson, Fredrik Wendt, Lisa Sandberg eller David Sundelius. Denna kurs är på svenska och vi ser till att allt materiel passar för oss i Sverige.

Vi använder få eller inga slides under kursen och det är många övningar och diskussioner. För att deltagarna lättare ska kunna applicera idéerna efter kursen bygger övningarna och diskussionerna på verkliga situationer.

Class Details

Language

Swedish

Delivery Method

In Person Class
Location: Stockholm, Sweden (venue details)

Date

Start: May 28, 2024
End: May 29, 2024

Class Format

Traditional

Partner

ProAgile

Registration & Price

Price: SEK 17900
Register

More Information

Innehåll

  • Vad är Scrum och hur har det utvecklats?
  • Varför fungerar Scrum och vad är skillnaden mot traditionell utveckling?
  • Scrumramverket och dess aktiviteter. Vad är syftet med allt och hur får man det att fungera?
  • Förändring. Vad händer när man börjar införa Scrum i en organisation?
  • Livscykelkostnaden för system. Hur mäter man och optimerar den med Scrum?
  • Vad skiljer Scrum Team från traditionella projektgrupper? Hur startar man bäst ett nytt team?
  • Planering på lång och kort sikt, estimering av tid och kostnad.
  • Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering.
  • Stora organisationer/projekt. Att skala Scrum.

Certifiering

Efter kursen får du möjlighet att göra ett certifieringstestet på webben för att kunna bli certifierad som Professional Scrum Master I. I kursen ingår även 40% rabatt på ett försök på det mer avancerade certifieringstestet PSM II.

Certiferingen, PSM, är den enda på marknaden som utfärdas av Scrums skapare, Ken Schwaber.

Rekommendationer

Anmälan

Venue

Kursen hålls i NFI:s lokaler på Götgatan 14 i Stockholm.

Foto från NFIs lokaler

Registration

Register