Professional Scrum Product Owner Live Virtual Class, Nov 8-9, 2021

PSPO

Course Overview

This PSPO training will be delivered in Polish hence all the information is in that language.

Jeśli po szkoleniu on-line czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy/a podejść do egzaminu lub potrzebujesz spotkać się z nami na szkoleniu stacjonarnym zapraszamy. Wejście na szkolenie stacjonarne będzie dla Ciebie bezpłatne.

PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER to spojrzenie na zwinne zarządzanie projektami od strony biznesu. Szkolenie uczy, jak maksymalizować wartość produktu poprzez zaspokajanie potrzeb klienta i przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. W trakcie opartego na symulacji warsztatu, poprzez kolejne wyzwania i dyskusje uczestnicy doświadczają, na czym polega współpraca z zespołami w celu maksymalizacji zysku. Uczestnicy poznają zwinne podejście do zarządzania projektami oraz techniki tworzenia produktu w oparciu o wartość (Value Driven Development) i planowania jego rozwoju w dłuższym horyzoncie czasu niż jeden czy dwa sprinty.

Podczas szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner™ dedykowane jest przede wszystkim obecnym i przyszłym Product Ownerom, kierownikom projektu, kierownikom produktu i analitykom biznesowym. Z warsztatu skorzystają również Scrum Masterzy i agile coachowie, którzy chcą lepiej zrozumieć pracę Product Ownera.

Cele szkolenia

Szkolenie PSPO przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. Dzięki licznym ćwiczeniom i dyskusjom mogą oni doświadczyć, na czym polega współpraca Product Ownera z zespołami w celu maksymalizacji wartości biznesowej i zysku. Dzięki temu zyskają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu oraz zdobycia rzetelnych danych liczbowych dla szacowania kosztów i raportowania.

Price: PLN 3400

Early Bird Price: PLN 3200 until Nov 1, 2021

Course Details

Location

Live Virtual Class
 Europe/Warsaw
 
9:00 AM - 5:00 PM

Date

Nov 8, 2021
Nov 9, 2021

More Information

Language: Polish

Zakres szkolenia

Szkolenie poza niewielką powtórką ze Scruma, służącą zniwelowaniu różnic poziomu wiedzy wśród uczestników, skupia się na współpracy Product Ownera z zespołem.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • potrafili zarządzać Product Backlogiem, tworzyć i realizować wizję produktu, przygotować modele biznesowe i plany wydań, zarządzać ryzykiem i wartością, stać się partnerami dla Zespołu Scrumowego,
  • znali budżetowanie, technikę Product Backlog Refinement, zasady mierzenia, techniki ustalania całkowitego kosztu posiadania (TCO) i różnicę między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektem,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Product Ownera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę jakości w produkcie.

Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Product Owner II (PSPO II).Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI. 

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Product Owner™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Venue

zoom+mural

Professional Training Network Provider

Brass Willow

Registration