Skip to main content

Professional Scrum Product Owner - Advanced

Ho Chi Minh, June 22-23, 2024

Class Overview

PSPO-A - Scrumviet

Làm chủ các hình thái mà một người Product Owner cần phải có.

Professional Scrum Product Owner - Advanced (PSPO-A) là một khóa học thực tiễn, lớp học có nhiều hoạt động giúp các Product Owner đã có kinh nghiệm phát triển xa hơn trong việc thiết lập tầm nhìn, xác thực giả thuyết và cuối cùng mang lại nhiều giá trị hơn cho sản phẩm và các bên liên quan. Khóa học này chuyên sâu và giúp các Product Owner đi xa hơn sau khoá học PSPO bằng cách khai mở kiến thức của học viên về vai trò Product Owner thông qua việc khám phá những hình thái khác nhau mà một người Product Owner phải có. Học viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm Chủ sở hữu sản phẩm và kiến thức thực tế về Scrum để tham dự lớp và nhận được giá trị từ lớp học. Học viên nên học lớp PSPO trước khi tham dự PSPO-A.


Ai nên tham dự khoá học?

Khóa học này được thiết kế cho Product OwnerProduct Director và Business Analysts. Khóa học không đề cập đến Scrum Framework vì người tham dự đã phải hiểu đúng về Scrum Framework. Người tham gia phải có ít nhất một năm kinh nghiệm với tư cách là Product Owner hoặc Product Director, hoặc nhiều năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm và đã tham dự khóa học Professional Scrum Product Owner.
 

PSPO-A

 

Class Details

Language

Vietnamese, English

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: June 22, 2024
End: June 23, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 869

Registration for this class has closed

More Information

 

Mục đích khoá học

Trong lớp học hai ngày này, học viên sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm, cách tạo ra nó và cách giá trị đó tồn tại/ phát triển bên trong và bên ngoài tổ chức của họ. Thông qua một loạt bài tập dựa trên nghiên cứu điển hình, kết hợp với hướng dẫn, học viên sẽ có được kỹ năng, kiến thức cần thiết để trở nên như một doanh nhân phát triển sản phẩm của mình.

 

About Trainer

Khoa has over 14 years of experience working in the IT area, with extensive experience as a Product Owner, Product Manager, Scrum Master, Agile Leader, and Coach.

He thrives in professional and innovative organizations and has true passion and expertise in coaching/training teams and organizations in the application of Scrum, Scaled Scrum, and management with complex products. He is also an expert in UI/ UX design.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the right perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum day Vietnam.

 

Contact Khoa

Phone:      +84.989969420
Email:       khoa.doan@scrumviet.com
Website:   www.scrumviet.org