Skip to main content

Due to the Russian invasion of Ukraine, we have paused all purchases and training in and from Russia.

Professional Scrum Product Owner

Warszawa, March 13-14, 2023

Class Overview

This PSPO training will be delivered in Polish hence all the information is in that language.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie. 
 

PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER to spojrzenie na zwinne zarządzanie projektami od strony biznesu. Szkolenie uczy, jak maksymalizować wartość produktu poprzez zaspokajanie potrzeb klienta i przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. W trakcie opartego na symulacji warsztatu, poprzez kolejne wyzwania i dyskusje uczestnicy doświadczają, na czym polega współpraca z zespołami w celu maksymalizacji zysku. Uczestnicy poznają zwinne podejście do zarządzania projektami oraz techniki tworzenia produktu w oparciu o wartość (Value Driven Development) i planowania jego rozwoju w dłuższym horyzoncie czasu niż jeden czy dwa sprinty.

Podczas szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Professional Scrum Product Owner™ dedykowane jest przede wszystkim obecnym i przyszłym Product Ownerom, kierownikom projektu, kierownikom produktu i analitykom biznesowym. Z warsztatu skorzystają również Scrum Masterzy i agile coachowie, którzy chcą lepiej zrozumieć pracę Product Ownera.

Cele szkolenia

Szkolenie PSPO przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera. Dzięki licznym ćwiczeniom i dyskusjom mogą oni doświadczyć, na czym polega współpraca Product Ownera z zespołami w celu maksymalizacji wartości biznesowej i zysku. Dzięki temu zyskają narzędzia do szybszego i skuteczniejszego dostarczania wartości, realizacji twórczego potencjału zespołu oraz zdobycia rzetelnych danych liczbowych dla szacowania kosztów i raportowania.

Class Details

Language

Polish

Delivery Method

In Person Class
Location: Warszawa, Poland (venue details)

Date

Start: March 13, 2023
End: March 14, 2023

Partner

Brass Willow

Registration & Price

Price: PLN 3800
Early Bird Price: PLN 3600 (until February 27, 2023)
Register

More Information

Zakres szkolenia

Szkolenie poza niewielką powtórką ze Scruma, służącą zniwelowaniu różnic poziomu wiedzy wśród uczestników, skupia się na współpracy Product Ownera z zespołem.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

  • potrafili zarządzać Product Backlogiem, tworzyć i realizować wizję produktu, przygotować modele biznesowe i plany wydań, zarządzać ryzykiem i wartością, stać się partnerami dla Zespołu Scrumowego,
  • znali budżetowanie, technikę Product Backlog Refinement, zasady mierzenia, techniki ustalania całkowitego kosztu posiadania (TCO) i różnicę między zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektem,
  • bardziej świadomi zakresu odpowiedzialności Product Ownera i jego wpływu na rozwój produktu oraz uwrażliwieni na rolę jakości w produkcie.

Proces egzaminacyjny

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Product Owner II (PSPO II).Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Product Owner II.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Punkty rozwoju personalnego PMI. 

Uczestnicy szkolenia Professional Scrum Product Owner™ uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu.

Przeczytaj więcej o szkoleniu: https://brasswillow.pl/szkolenie/professional-scrum-product-owner/

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Jeśli potrzebujesz szkolenia zamkniętego, vouchera lub nowej daty szkolenia napisz do nas na kontakt@brasswillow.pl

Venue

Około 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia podamy miejsce szkolenia. To szkolenie jest stacjonarne. Jeśli sytuacja w kraju będzie tego wymagać, zostanie zmienione na szkolenie on-line. Data pozostanie ta sama. Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-14:00

Registration

Register