Skip to main content

Professional Scrum with User Experience

Hồ Chí Minh, May 25-26, 2024

Class Overview

UX

 

Xoá bỏ khoảng cách giữa Scrum, UX và thực hành design

Professional Scrum with User Experience (PSU) là khoá học thực hành 2 ngày, là nơi dành cho học viên đã có hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm trong việc sử dụng Scrum, qua lớp học bạn sẽ học về cách làm sao kết hợp Scrum vào việc thực hành UX (UX hơn cả UI), và làm thế nào để làm việc hiệu quả trong Scrum Team. Công việc thiết kế đôi khi có cảm giác chậm và không thích hợp với nhịp độ nhanh và Scrum Event, nhưng thật ra không phải vậy, mà bạn sẽ học được những kỹ thuật UX phù hợp để làm việc với Scrum, và thực hành những kỹ thuật đó với Cross-functional team trong lớp học.


Ai nên tham dự khoá học?

Professional Scrum with User Experience là một khoá huấn luận tuyệt vời cho những ai làm việc trong Product Team (kỹ sư, quản lý sản phẩm,..): team kỹ thuật sẽ làm việc tốt hơn khi họ hợp tác với nhau thông qua kỷ luật và chuyên môn. Nhưng với những thứ tự ưu tiên, loại công việc và những nhịp công việc cụ thể khác nhau của từng kỹ luật sẽ tạo ra trạng thái bất hợp tác trong team và trong nội tại của tổ chức. Học cách sử dụng Scrum Framework và những kỹ thuật trong UX để có được sự thống nhất trong team, tập trung vào giá trị và nuôi dưỡng sự cộng tác. 

feedback hoc vien

 

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: May 25, 2024
End: May 26, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 890

Registration for this class has closed

More Information

Mục đích khoá học

Qua hai ngày học, học viên sẽ được học về những kỹ thuật UX ứng dụng hiệu quả nhất với Scrum Teams. Thêm vào đó, bạn sẽ học về những công cụ thực tiễn và những bài thực hành để làm việc tốt nhất với khách hàng và những phản hồi của họ nhằm mang đến giá trị cao hơn trong mắt khách hàng với Scrum Teams mà không thay đổi Scrum. Học viên sẽ rời lớp học với hiểu biết làm sao để dung hoà công việc UX và những yếu tố cần thiết của Scrum như: Definition of Done, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong Backlog và deliver những Done Increments vào mỗi Sprint. Bạn sẽ học cách xử lý những công việc thiết kế có thể bị kéo dài hơn một Sprint, liên tục deliver giá trị trong mỗi Sprint sử dụng Scrum.

 

Course Topics

  • Scrum with UX enhances continuous learning
  • Framing work as problems to solve
  • Outcomes over outputs 
  • Managing UX work in Scrum 
  • Focus on users
  • Experimentation

 

Contact Khoa

Phone:      +84.989969420
Email:       khoa.doan@scrumviet.com
Website:   www.scrumviet.org