Skip to main content

Wat doet een Scrum Master?

September 16, 2020

Dit is een veelgehoorde vraag van mensen die kennismaken met de Scrum Master rol. En ik merk dat ik het lastig vind om hier een antwoord op te geven. Natuurlijk, het gaat om het ‘continu verbeteren’ van menselijke interactie, vaardigheden, processen en technieken. En dit als ultiem doel om Scrum zo toe te passen dat de organisatie als geheel wendbaarder wordt. Maar dit antwoord geeft, naar mijn idee, nog geen goede invulling van de vraag: wat doe ik dan als Scrum Master?

Ik denk dat het antwoord op deze vraag tweeledig is:

Enerzijds staat in de Scrum Guide dat jij als Scrum Master drie primaire aandachtsgebieden hebt, aan deze drie aandachtsgebieden biedt jij je diensten aan. Dit zijn het Development Team, de Product Owner en de organisatie als geheel. Het helpt om deze drie aandachtsgebieden te splitsen, omdat deze heel specifieke behoeften hebben.

Anderzijds weten we inmiddels dat een relatief directieve benadering niet altijd even effectief is in het motiveren van mensen en het aanwakkeren van zelforganisatie. Ik heb een agile coaching training gevolgd van Lyssa Adkins en hierin gebruikte zij het zogenaamde Agile Coaching Competency Framework. Dit raamwerk legt vier grondhoudingen voor agile coaches uit. Zie het als vier verschillende effectieve manieren om interactie te hebben met je omgeving. Dit zijn: coaching, mentoring, facilitation en teaching.

Omdat een Scrum Master een specialistische agile coach rol is, kunnen we de generieke agile coach grondhoudingen combineren met de specifieke aandachtsgebieden van een Scrum Master. Dan volgt een model wat inzicht geeft in alle activiteiten van een Scrum Master. Dit ziet er als volgt uit:

Grondhouding

Diensten aan het

Development Team

Diensten aan de

Product Owner

Diensten aan de rest

van de Organisatie

Teach      
Facilitate      
Coach      
Mentor      

Dit model kan je nu als Scrum Master ook gebruiken om jezelf te toetsen op je effectiviteit als Scrum Master.

Kijk eens naar ieder leeg vlak en probeer voor jezelf eens invulling te geven aan deze lege vlakken op basis van jouw eigen acties. Waarschijnlijk kom je er achter dat je een of meerdere vlakken helemaal vol kan zetten met acties die jij daar onderneemt. Dit zijn je preferente interventiestijlen. En waarschijnlijk heb je een of meerdere vlakken waar je weinig of zelf niets kan verzinnen. Voor deze vlakken is het van belang jezelf af te vragen of je hier niet meer moet doen om zo je effectiviteit als Scrum Master te vergroten. En dan heb je gelijk weer ideeën om je agenda mee te vullen.

Mocht je willen sparren met mij of een van mijn collega’s, voel je dan vrij om contact op te nemen. Dat kan gewoon door een berichtje te sturen via LinkedIn. Ik ben altijd bereidt om kosteloos met jou van gedachten te wisselen.


What did you think about this post?