Skip to main content

Professional Agile Leadership - Essentials

Hồ Chí Minh, March 30-31, 2024

Class Overview

PAL

 

Giúp đỡ những lãnh đạo hiểu về vai trò của họ trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi


Professional Agile Leadership(PAL) Essentials là workshop thực hành 2 ngày, sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập thực hành để giúp đỡ những người quản lý và những người lãnh đạo, là những người làm việc trực tiếp với Agile team để hiểu làm sao để hỗ trợ, hướng dẫn và huấn luyện cho team tốt nhất, để team của họ có thể cải thiện những khả năng và làm việc linh hoạt.

Workshop cung cấp một nền tảng cho những vai trò mà người lãnh đạo cần trong việc tạo ra những điều kiện để việc chuyển đổi sang Agile thành công. Những người lãnh đạo và quản lý là những người hỗ trợ quan trọng trong việc giúp cho tổ chức của họ thành công, và những vai trò của họ trong một tổ chức Agile có thể hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã từng làm trước đây.

Workshop này sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập mang tính đội nhóm để giúp cho những người tham dự học được cách làm sao thành lập và hỗ trợ một Agile team đạt được những kết quả tốt hơn, và làm sao để dẫn đầu những thay đổi mang tính văn hoá và tính hành vi, mà một tổ chức phải có, để thu hoạch được những lợi ích của phương pháp phân phối sản phẩm linh hoạt.

 

Bạn sẽ được gì sau khoá học?


Bạn sẽ hiểu về việc ở đâu và làm thế nào tính linh hoạt có thể giúp tổ chức của bạn cải thiện, bằng cách giải quyết vào những thách thức bạn có thể giải quyết, không với một cách nào khác. Bạn cũng sẽ hiểu được cách Agile Team làm việc và những điều mà bạn, một người quản lý, một người lãnh đạo có thể làm để giúp họ cải thiện. Bạn cũng sẽ có thể định lượng được về lợi ích trong việc cải thiện tính linh hoạt của tổ chức bạn thông qua sự đo lường cụ thế.

feedback hoc vien

 

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: March 30, 2024
End: March 31, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 719
Register

More Information

Mục đích khoá học

  • Hiểu biết về làm sao tính linh hoạt có thể giúp bạn cải thiện thành tích của tổ chức.
  • Hiểu biết về cách làm sao bạn, với tư cách là một người lãnh đạo, quản lý có thể giúp tổ chức của bạn đạt được những lợi ích từ sự linh hoạt.
  • Hiểu biết về cách làm sao văn hoá và giá trị ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức bạn có thể thu hoạch được lợi ích từ sự linh hoạt.
  • Những kỹ năng thực tiễn cho việc giúp đỡ hướng dẫn và huấn luyện Agile Team, và giúp họ loại bỏ những trở ngại.
  • Hiểu biết về cách làm sao đo lường những lợi ích và ảnh hưởng của tính linh hoạt trong tổ chức bạn.

Course Topics

  • Why Agile Matters
  • Challenges of an Agile Leader
  • Leaders Grow Agility
  • Developing People
  • Measuring Agility

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

Registration

Register