Skip to main content

Scaled Professional Scrum

Hồ Chí Minh, June 17-18, 2024

Class Overview

Scaled Professional Scrum (SPS) - Scrumviet

 

Tối ưu hoá việc nhiều Scrum team cùng làm việc trên một sản phẩm.

Scaled Professional Scrum (SPS) là khóa học kéo dài 2 ngày được thiết kế như một hội thảo, trải nghiệm. Nơi học viên học cách mở rộng quy mô của nhóm Scrum bằng cách sử dụng Nexus Framework. Trong suốt hai ngày học, bạn được giới thiệu về các Artifact và Event với vai trò là nhóm tích hợp Nexus, cùng với hơn 50 bài thực hành thực tiễn. Khóa học cũng bao gồm mã code để thi chứng chỉ Scaled Professional Scrum (SPS).

Khoá học sẽ trang bị cho học viên những hiểu biết về việc làm sao để bắt đầu, cấu trúc, bố trí nhân viên và quản lý một dự án Agile quy mô lớn sử dụng Scrum. Xuyên suốt khoá học, học viên sẽ học về nền tảng, công cụ và những thực hành cần thiết cho việc mở rộng Scrum thành công, để tối ưu hoá giá trị mà sản phẩm của họ sáng tạo ra.

Ai nên tham dự khoá học?

Scaled Professional Scrum được thiết kế riêng dành cho development leads, development managers, project/program managers và bất cứ ai đang giữ vai trò coaching, xây dựng, hay tham gia và quản lý một lúc nhiều dự án đang áp dụng Agile và Scrum.

feedback hoc vien

 

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: June 17, 2024
End: June 18, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 799
Register

More Information

​​Mục đích khoá học

Trong 2 ngày, bạn sẽ mô phỏng một dự án phát triển phần mềm lớn bằng cách sử dụng Nexus Framework. Lớp học tạo ra nhiều nghiên cứu tình huống từ đầu đến cuối, trong đó học viên làm việc cùng nhau để tổ chức và mô phỏng dự án phát triển phần mềm. Trong suốt hai buổi học, bạn sẽ được giới thiệu hơn 50 bài thực hành có thể áp dụng vào thực tế để giúp giảm sự phức tạp và phụ thuộc trong việc mở rộng nhiều nhóm Scrum.

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

Registration

Register