Skip to main content

Applying Professional Scrum

Ho Chi Minh, July 4-5, 2024

Class Overview

Khoá Học Applying Professional Scrum (APS)

 

Mô tả khoá học


Applying Professional Scrum (APS) là khoá học hai ngày nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để ứng dụng Scrum trong công việc một cách thực tiễn hơn. Khoá học là sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài thực hành mang tính đội nhóm, nơi học viên có thể trải nghiệm về Scrum Framework cải thiện hiệu suất trong việc phát triển sản phẩm như thế nào.

Sau hai ngày học, học viên được giới thiệu về các cơ chế của Scrum, nâng cao sự thấu hiểu để vượt qua những sự phức tạp, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc hợp tác và tự tổ chức trong team, như những yếu tố thiết yếu trong việc tinh thông Scrum. Học viên làm việc cùng nhau như một team trong vài sprints để xây dụng một ứng dụng phần mềm, từ đó đối mặt với những vấn đề từ thực tế. Những cơ chế, vai trò và nguyên tắc trong Scrum được tận dụng xuyên suốt những bài tập. Từ sự nhấn mạnh trên những ứng dụng thực tiễn của Scrum, khoá học chỉ ra những thiếu sót và hiểu lầm phổ biến, từ đó học viên phát triển nhận thức cao hơn của những trường hợp liên quan. Khoá học cung cấp những hướng dẫn theo quy định để tránh cho việc đi chệch hướng và giữ Scrum khoẻ mạnh.


Applying Professional Scrum (APS) là khoá huấn luyện tuyệt vời cho teams hay bất cứ ai đang muốn trải nghiệm cách làm việc với Scrum. Khoá học đồng thời cũng cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho việc đào tạo những vai trò: Product Owners, Scrum Masters, Developers.

Bài viết về khoá học đã diễn ra: Khoá học tháng 6 năm 2019Khoá học tháng 8 năm 2019
Khoá học tháng 12 năm 2020Khoá học tháng 12 năm 2020 (tại Đà Nẵng);

Feedback của học viên

feedback hoc vien


PSF Class at Scrumviet

 

Class Details

Language

Vietnamese, English

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam (venue details)

Date

Start: July 4, 2024
End: July 5, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 380
Register

More Information

 

Ai nên tham dự khoá học


Khoá học Applying Professional Scrum (APS) là giới thiệu, khởi động lại hoặc làm mới hoàn hảo về Scrum. Khoá học này cho teams hay bất cứ ai muốn trải nghiệm về cách làm việc với Scrum. APS cung cấp kiến thức nền tảng thiết yếu cho những ai quan tâm đến việc đào tạo những vai trò trong Scrum. Những người chưa có kiến thức và đang tìm hiểu về Scrum cũng nên tham dự.

 

Mục đích khoá học

  • Tìm hiểu về Agile và Scrum, vì sao Scrum khác với các cách làm việc truyền thống.
  • Tìm hiểu (hoặc học lại) các nguyên tắc cơ bản của Scrum và cách áp dụng chúng một cách chính xác.
  • Hiểu biết thêm về cách sử dụng Scrum và xem nó có phù hợp với nhóm của bạn không.
  • Học về các vai trò trong Scrum, và làm sao trở thành một thành viên của nhóm Scrum.
  • Hiểu biết về những sai lầm thường gặp và cách tránh chúng. Bạn sẽ rời lớp với những kinh nghiệm thực tiễn đủ để bắt đầu áp dụng Scrum.

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

 

 

Venue

Ho Chi Minh City, Vietnam

Registration

Register