Skip to main content

Professional Scrum Facilitation Skills

Ho Chi Minh City, August 9, 2024

Class Overview

PSFS Scrumviet

 

Professional Scrum Facilitation Skills là khoá học được thiết kế dành cho những nhóm hoặc cá nhân đang muốn phát triển kỹ năng Facilitate, qua đó phục vụ Scrum team của mình giải quyết vấn đề, xây dựng hiểu biết của nhau và nâng cao tính minh bạch. Một Scrum team tuyệt vời sẽ luôn có tính tự quản, Cross-functional để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng thực tế các nhóm Scrum không phải lúc nào cũng bình yên, mà thay vào đó luôn có những vấn đề và mâu thuẫn. Chính vì vậy Facilitate sẽ giúp nhóm Scrum đạt được kết quả mong muốn

​Đây là khóa học một ngày, tập trung vào việc giúp học viên có thể trở thành một người điều phối (Facilitator) cho Scrum team, và các bên liên quan. Học viên sẽ hiểu mối liên quan giữa Facilitate và Scrum Values, qua đó hiểu làm thế nào để Facilitate mà không làm tổn hại đến Scrum. Lớp học sẽ tập trung vào việc tìm hiểu về những tình huống thực tế mà Scrum team hay gặp phải mà sẽ cần đến khả năng Facilitate để giải quyết. Học viên cũng sẽ học được làm thế nào để nâng cao chất lượng các Event trong Scrum với kỹ năng Facilitate.


Ai nên tham dự khoá học?

Khóa học này phù hợp nhất cho ai đã kiến thức và kinh nghiệm về Scrum và quan tâm đến việc học cách sử dụng kỹ năng Facilitate để tăng cường hợp tác nhóm và giảm xung đột.  lý tưởng cho:

 

feedback hoc vien

Class Details

Language

Vietnamese, English

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: August 9, 2024
End: August 9, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 450
Register

More Information

​​Mục đích khoá học​​

  1. Giải thích vì sao những nguyên tắc của Facilitate cùng với Scrum Values có thể phối hợp cùng nhau trong việc tạo ra sự cộng tác của một Scrum team.
  2. Học các kỹ năng cốt lõi của Facilitate, để có thể tối ưu hoá giá trị của sự khác biệt, trong suy nghĩ của từng cá nhân trong Scrum team.
  3. Học những nguyên tắc cốt lõi, và kỹ thuật trong Facilitate để áp dụng chúng vào những Event trong Scrum.
  4. Tăng khả năng tương tác, ra quyết định của nhóm qua việc hiểu làm thế nào để áp dụng facilitate vào Scrum team của mình.

 

Course Topics

  • Facilitation Principles and Scrum
  • Applying Facilitation Skills and Techniques
  • Improving Facilitation Skills

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

 

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

Registration

Register