Skip to main content

Professional Scrum with Kanban

Ho Chi Minh, July 6-7, 2024

Class Overview

banner PSK

 

Mô tả khoá học


Trong lớp học, học viên sẽ học được làm thế nào những thực hành bổ sung từ Kanban có thể được giới thiệu đến Scrum Teams của họ mà không thay đổi Scrum. Họ sẽ học được cách làm thế nào để thêm vào những thực hành đúng đắn và những lợi ích mà từ đó Scrum Team của họ có thể sử dụng Scrum với Kanban.

Khóa học Professional Scrum with Kanban là khóa học dành cho tất cả những người thực hành Scrum, nhấn mạnh vào những Scrum Master đang tìm cách để thêm những kỹ thuật về Flow vào công cụ của họ.

Một điểm thêm vào khóa học này, Scrum.org đã phát hành thêm một số tài liệu để học thêm về Scrum với Kanban ở Scrum.org Resource Center và đọc thêm Kanban Guide for Scrum Teams. Những tài liệu này cung cấp kinh nghiệm thực hành tốt nhất và hướng dẫn cho Scrum Team đang tìm cách để thêm thực hành Kanban vào công việc.


Ai nên tham dự khoá học


Khóa học Professional Scrum with Kanban là khóa học được thiết kế nâng cao cho những người thực hành Scrum có kinh nghiệm, là những người có hiểu biết tốt về Scrum Framework. Đặc biệt hữu ích cho Scrum Masters.

feedback hoc vien

 

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Date

Start: July 6, 2024
End: July 7, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 799
Register

More Information

 

Mục đích khoá học

 • Nâng cao sự hiểu biết một cách rõ ràng về việc flow làm việc như thế nào trong ngữ cảnh của Scrum
 • Được giới thiệu về những thực hành Kanban mà Scrum Teams có thể áp dụng để giúp cải thiện tính ứng dụng và hiệu quả
 • Hiểu được cách để sử dụng hiệu quả những thực hành Kanban phù hợp mà không thay đổi Scrum
 • Học được cách tiếp cận thực tế để nâng cao tính minh bạch và sự rõ ràng trong công việc

 

Course Topics

 • Professional Scrum Primer
 • Kanban Theory, Principles and Practices
 • Kanban in Practice
 • Scrum with Kanban
  • Artifacts
  • Events
  • Roles

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

 

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

Registration

Register