Skip to main content

Professional Scrum Product Owner - Advanced

Stockholm, September 3-4, 2024

Class Overview

Rollen som produktägare är mångfasetterad. och medför ofta att olika situationer kräver olika färdigheter och perspektiv. Från PSPO-kursen har vi med oss att alltid se ”vad är det för värde vi söker” och tankar kring ledarskap och hur vi skapar innovationsutrymme och -kraft.

PSPO-A är till för produktägare som vill bredda sina kunskaper och utforska många av de frågor som PSPO-kursen inte tar upp. Genom en handfull olika ”linser” följer vi ett fiktivt men realistiskt fall, där vi möter VD:n flera gånger, men även bemöter olika intressenter, hanterar utmaningar och tacklar svårigheter. Vi övar på att hantera olika situationer och utvärdera olika strategier.

Class Details

Language

Swedish

Delivery Method

In Person Class
Location: Stockholm, Sweden (venue details)

Date

Start: September 3, 2024
End: September 4, 2024

Class Format

Traditional

Partner

ProAgile

Registration & Price

Price: SEK 18900
Register

More Information

Lärandemål

Utveckla dina kunskaper och förmågor inom nedan ämnen, som utgår från 6 ”stances”:

 • Kundrepresentant – Upptäcka och utforska kunders problem, utmaningar och möjligheter.
 • Visionär – Kommunicera vision, mål och möjligheter som skapar gemensam förståelse, kraft och riktning i produktutvecklingen.
 • Experimentatör – Fokuserar på innovation: arbeta med hypotestester och validering av potentiellt värde, söka olika källor för innovation
 • Influenser – Kommunicera och influera intressenter, kunder och Scrum-teamet för att agera mot ett gemensamt syfte.
 • Kollaboratör – Samarbeten över det större företags olika funktioner och intressenter, jobbar aktivt med feedback och idéer från andra.
 • Beslutsfattare – Delegera, facilitera eller själv fatta beslut? Utvärdera hur beslutsfattandet fungerar i organisationen.

Ur innehållet

 • Introducera moderna tekniker & arbetssätt från t ex Lean UX, genom fallstudier och övningar
 • Arbeta med en produktvägg: data, analyser, affärsmål, roadmap, prissättning, värdepyramid, …
 • Jobba fram strategiska val för fallstudien: analysera, utvärdera alternativ och motivera förslag där fallstudiens VD kommer ställa tuffa frågor
 • Säga ja/nej, engagera och jobba med intressenter/stakeholders
 • Känna igen olika perspektiv (”stances”) från vilka en produktägare agerar för att tackla vardagens utmaningar
 • Bygga vidare på de tre områdena
  • Fördjupa: Jag som produktledare – ledarskap och riktning
  • Bredda: Produktens värde och utveckling – produkten och teamet
  • Bredda: Omgivningen runt produkten och medarbetarna – organisation och omvärld
Marknadsinsikter, värdepyramid per persona, mäta hur värdemaskinen fungerar, prisstrategi, hypotesdriven utveckling och utveckla affärsmodellen. På denna ”product wall” som deltagarna bygger under kursen finns beslutsunderlag och resultat av den strategi som deltagarna fått argumentera för i mötet med fallstudiens VD.

Förkunskaper

Den här kursen förutsätter viss erfarenhet som produktägare/produktledare. Det är klart fördelaktigt att redan kunna mäta värde, agera medvetet i sitt ledarskap samt är bekväm i att styra utifrån värdemaximering – ämnen som hanteras i vår grundkurs för produktledare.

Certifiering

I den här kursen ingår ett försök att få certifieringen PSPO II.

Efter kursen får du ett lösenord via mail. Du kan sedan göra testet online inom två veckor. Testet har 40 frågor (engelska), som ska besvaras på 60 minuter och 85% rätt krävs för att bli certifierad som PSPO II. Certifieringar tagna hos Scrum.org varar livet ut och behöver inte förnyas.

Den som vill utmana sig själv ytterligare får även efter kursen en rabattkod som ger 40% rabatt på det mest avancerade certifieringstestet PSPO III.

Kommande tillfällen

Vad tidigare deltagare säger

Venue

Kursen hålls i NFI:s lokaler på Götgatan 14 i Stockholm.

Foto från NFIs lokaler

Registration

Register