Skip to main content

Professional Scrum Product Owner

Ho Chi Minh, July 13-14, 2024

Class Overview

PSPO LVC Scrumviet

 

Học cách làm thế nào để tối ưu hoá giá trị sản phẩm.
 

Trở thành Professional Product Owner yêu cầu bạn phải có nhiều hơn việc chỉ quản lý Product Backlog. Product Owner cần có hiểu biết cụ thể về tất cả các khía cạnh quản lý sản phẩm, bao gồm như phát triển về Product Ownership (và nhiều mảng khác nữa), và chính điều này thúc đẩy giá trị cho sản phẩm của họ.

Professional Scrum Product Owner (PSPO) là khóa học kéo dài 2 ngày, tập trung vào tất cả các lĩnh vực cần thiết cho một Product Owner, giúp học viên cách tối đa hóa giá trị của sản phẩm và hệ thống. PSPO là khóa học chuyên biệt dành cho PO, người quản lý sản phẩm Agile và bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho một sản phẩm thành công trên thị trường phức tạp. Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị và củng cố kiến thức trở thành PO giỏi, thông qua hướng dẫn và các bài tập theo nhóm.Ai nên tham dự khoá học? 


Khoá học dành cho tất cả những người tham gia phát triển sản phẩm theo Scrum Framework, nhưng khoá học được thiết kế dành riêng cụ thể cho những ai đang chịu trách nhiệm về các sản phẩm, kinh doanh và đảm nhận vai trò chịu trách nhiệm chính của sản phẩm.

feedback hoc vien

 

Class Details

Language

Vietnamese

Delivery Method

In Person Class
Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Date

Start: July 13, 2024
End: July 14, 2024

Class Format

Traditional

Partner

Scrumviet

Registration & Price

Price: USD 799
Register

More Information

 

Mục Đích Khoá Học

Trong 2 ngày, học viên sẽ phát triển và củng cố kiến thức trở thành Product Owner thông qua hướng dẫn và các bài tập dựa trên nhóm. Hiểu về các trách nhiệm của PO trong việc làm thế nào để phát triển sản phẩm Agile. Làm sao để đo lường số liệu, giá trị cần thiết để tối ưu hoá việc phát triển sản phẩm nhanh nhẹn ra thị trường và làm cho người dùng hài lòng.

 

About Trainer

Khoa has an impressive 15-year experience in various fields such as IT, FnB, Medical, Education, Media... He has held key positions such as Product Owner, Scrum Master, Agile Leader, and Coach in these areas. 

Khoa has a unique talent for guiding organizations towards Agile transformation and implementing innovative work methods. He is passionate about coaching and training teams/organizations to adopt Scrum, Scaled Scrum, and effective leadership for complex products. Moreover, he possesses extensive knowledge of User Experience.

Khoa is ICF - Professional Certified Coach (PCC level). His coaching abilities give him the proper perspective to enable teams and organizations to recognize the core value of Agile and Scrum while also educating them on how to apply Scrum to maximize value. Khoa is a certified consultant by Leadership Circle to administer the Leadership Circle Profile™ 360° Assessment and support leaders' personal and professional development.

Khoa is the Founder of Scrumviet - Professional Training Network (PTN) of Scrum.org. He is the host and organizer of Scrum Day Vietnam.

 

Contact Scrumviet

Phone:      +8498.898.801
Email:       support@scrumviet.org
Website:   www.scrumviet.org

 

 

Registration

Register